”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.

Svensk framtid

Gemensamma investeringar med likasinnade länder såsom Danmark, Norge, Finland och Nederländerna skulle ge Sverige bättre chanser att konkurrera med resten av världen, anser UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman.

Han är nyss hemkommen från Helsingfors, där han har föreläst om Ryssland. Hans-Christian Hagman, ämnesråd och analyschef på Utrikesdepartementet, är allt som oftast på resande fot. Förutom Finland har han hunnit besöka New Delhi, Washington, D.C., Shenzhen, Tokyo, Singapore, Bryssel, Hong Kong och Silicon Valley, och det bara i år. Det är där kunskapen finns, säger han. Intrycken och slutsatserna är många, talet snabbt och energiskt.

Sveriges arbetsmarknad är alldeles uppenbart tätt sammanflätad med utvecklingen på arbetsmarknaden i resten av världen, och Hans-Christian Hagman har med sin breda utblick i världen en tydlig bild av hur den svenska arbetsmarknaden påverkas av vår omvärld idag och i framtiden.

– Sverige är ekonomiskt sett ett extremt litet land som bara kan konkurrera med kvalitet. Länder som Indien, Nigeria, Vietnam och Indonesien konkurrerar med kvantitet, det vill säga billig arbetskraft. Sverige kommer aldrig att kunna matcha det.

Det är i kombinationen av kreativitet, innovation, entreprenörskap, hög utbildningsnivå, intellektuell frihet och låg korruptionsnivå som Sverige har sin komparativa fördel, säger Hans-Christian Hagman. Han fortsätter:

– Vi har haft en fantastisk framgångssaga. Att ett litet land på tio miljoner invånare har lyckats så väl är ovanligt. Vi är en stark aktör i FN, en av världens största biståndsgivare, vi har konkurrenskraftiga företag och en eftertraktad industri. Det är ett stabilt, fungerande och välmående samhälle, och Nobelpriset, kungafamiljen, Saab, Ikea, Spotify, Karolinska Institutet och ESS hjälper bilden. Det finns helt enkelt en aura av tyngd och trovärdighet som är svårslagen.

Fortsatta framgångar kräver förändring

För att framgångarna inte ska avta anser Hans-Christian Hagman att det krävs radikala förändringar.

– Vi har blivit vana vid att det går bra. Sverige har låg arbetslöshet, det går bra för företagen och globaliseringen har gynnat oss. Vi var en av förra århundradets största vinnare och vi står i tacksamhetsskuld till de som lade grunden till det moderna Sverige. Frågan är hur vi upprätthåller kreativitet, tillväxt och konkurrenskraft.

Fokus, menar han, måste ligga på forskning och utveckling, inte minst inom teknik. Gemensamma investeringar med likasinnade länder såsom Danmark, Norge, Finland och Nederländerna skulle kunna ge mycket större effekt och bättre chanser att konkurrera med resten av världen.

– Alla dessa länder är dessutom så pass små att vi skulle behöva ha en bättre arbetsfördelning. Just nu har vi exempelvis sju universitet i Sverige som är fokuserade på artificiell intelligens. Är det verkligen bra och uppnår vi då en kritisk massa? Sverige har 35 universitet och högskolor vilket är nästan dubbelt så många som Nederländerna har. När vi bara är tio miljoner invånare måste vi lyckas kraftsamla bättre för att bibehålla vår konkurrens.

Statens ansvar och utmaningar

Det finns förstås en stor fördel, inte minst för små länder som Sverige, i att det går bra för landets företag, poängterar Hans-Christian Hagman. Därför behövs en varsam reglering, hygglig riskbenägenhet, en flexibel arbetsmarknad, utmärkt infrastruktur och ett välfungerande företagsfrämjande.

– Staten kan inte diktera innovation men bör underlätta den. Vi har som sagt en oerhörd kreativitet och välutbildad arbetskraft, och det är inte fy skam, men för att vi ska dra nytta av dessa fakta behöver vi nischa vår forskning och utveckling och kanske även vissa industrier. Här handlar det återigen om att kraftsamla.

Han befarar att det kan bli svårt för staten att hinna med i teknikutvecklingen. Medan teknikutvecklingen är exponentiell mal statsförvaltningens kvarnar relativt långsamt, då det tar tid att utreda, stifta lagar och implementera i våra västerländska samhällen. Medan en mandatperiod går och politiska förslag blivit verklighet har tekniken utvecklats i mångdubbel hastighet.

– Vi ser dessutom ett politiskt styre i Sverige och andra europeiska länder som går mot att bli mer och mer komplicerat vilket gör att det tar ännu längre tid att stifta nya lagar. På gott och ont är det allt fler nationella, europeiska och internationella intressenter och intressen i varje fråga, och vår konsensuskultur gör oss inte alltid så snabbfotade. Detta står i kontrast mot Kina och andra länder där beslutsvägarna av förklarliga skäl är kortare och snabbare.

Utbildning är nyckeln

– Som jag ser det har staten tre huvuduppgifter: att leverera nationell och regional säkerhet, nationell stabilitet samt säkerställa nationell konkurrenskraft. Det måste helt enkelt fungera, och då är utbildning den röda tråden. Inte minst med tanke på dagens och framtidens migrationsströmmar, där många människor behöver en utbildning, men även ett näringsliv som behöver vara konkurrenskraftigt i en värld där konkurrensen blir allt hårdare. Det är väldigt bra att 43 procent av alla svenskar har läst vidare efter gymnasiet, och vi får årligen 87 000 nya studenter till universitet och högskolor. Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har. Vi har en arbetskraft som behöver bli alltmer utbildad och specialiserad, samtidigt som den blir mer flexibel, säger Hans-Christian Hagman.

– Sverige måste också bli bättre på att locka hit forskare från hela världen: hur får vi dem att välja Karolinska Institutet, KTH eller Chalmers istället för MIT, Harvard, Tsinghua och Cambridge? Vi behöver attrahera forskare, innovatörer och entreprenörer för vår långsiktiga konkurrenskraft, men också tillväxt och skatteintäkter. Hur blir vi mer attraktiva? Den frågan måste vi ha svar på.

Ett mindset som behöver genomsyra hela samhället i framtiden, anser han, är att man kan behöva utbilda sig eller omskola sig även när man är äldre. Förmågan att kunna anpassa och uppdatera sig kommer att bli allt viktigare, och det kommer att bli alltmer vanligt att byta karriär.

– Den stora frågan är vem som ska betala för det ökade behovet av utbildning; företagen eller staten. Om det är staten, hur ska det finansieras? Det väcker många frågor som ännu inte har svar, och här har politikerna en riktigt svår nöt att knäcka. Vi behöver också skapa en atmosfär där normen är ökad flexibilitet, ny kunskap och ny expertis, säger Hans-Christian Hagman.

Text: Karin Carlesten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.