USA:s låginkomsttagare allt längre från jobben

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Den amerikanska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Samtidigt som delar av USA växer och frodas kommer allt fler låginkomsttagare längre bort från jobben. Många tar sig aldrig ens in på arbetsmarknaden igen. ”I USA är de system som vi har i Sverige jämförelsevis underutvecklade”, säger USA-kännaren Janerik Larsson.

Janerik Larsson

USA:s arbetsmarknad är dynamisk och öppen, avsaknaden av ordning och reda är en stor styrka. Det gör att invandrare kommer i jobb direkt, anser Janerik Larsson. 

USA består av 50 delstater med olika lagar, regler och kulturer, konstaterar USA-kännaren och journalisten Janerik Larsson som har bevakat USA under många år. Han ser stora förändringar i det amerikanska samhället och på arbetsmarknaden som pågår lite i skymundan bakom den politik Donald Trump uppmärksammas för i media.

En problematisk utveckling är den ökande droganvändningen, där missbruket av opioder växer snabbt. Drogepidemin som rasar i landet har till och med lett till att medellivslängden nu sjunker i USA på grund av att fler dör av överdoser.

– Opiodkrisen är kopplad till gamla industriregioner där inget händer och hopplösheten växer. Och USA har ingen aning om hur problemet ska hanteras, säger Janerik Larsson.

Bland annat är missbruket stort i de mellersta delarna av USA som drabbats hårt av att många företag lämnat regionen och flyttat verksamheten till öst- eller västkusten, eller utomlands. Problemet är att få av de anställda flyttar med företagen vilket gör att arbetslösheten ökar i takt med att arbetsmarknaden krymper.

USA finns idag 13 miljoner personer i arbetsför ålder som är arbetslösa, jobbar ofrivillig deltid eller har slutat söka jobb helt. Bakomliggande orsaker är brist på kompetens, drogmissbruk eller ett kriminellt förflutet, men många är också arbetslösa för att de inte kan eller vill ta sig dit där jobben finns. Det är färre än någonsin i USA som kan tänka sig att flytta för att få ett jobb.

Eftersom kollektivtrafiken generellt sett inte är särskilt väl utbyggd avstår många från att ta ett jobb på annan ort på grund av de ökade kostnaderna som bilpendling medför.

Därför kommer låginkomsttagare allt längre från de tillgängliga jobben. Samtidigt har arbetsgivarna i många städer stora svårigheter att hitta personal.

Det leder till att allt fler helt lämnar arbetsmarknaden, att företagens tillväxt hämmas, och att klyftorna mellan stad och landsbygd ökar.

Vissa städer har nu börjat agera för att komma till rätta med att den här geografiska matchningsproblematiken, och på olika sätt minska avståndet mellan jobbsökare och arbetsgivare.

En del handlar om göra jobben mer attraktiva så att jobbsökare tycker att de är mer värda att långpendla för. Det kan vara att göra karriärvägar tydligare så att potentiella medarbetare ser möjligheter att utvecklas i jobbet – även inom exempelvis serviceyrken där det tidigare inte har varit så starkt fokus på karriärutveckling. 

Det handlar också om att se till att det byggs fler bostäder som låginkomsttagare har råd att bo i, närmare städer och regioner där jobben finns, och att bygga ut kollektivtrafiken.

Vissa företag ser nu över möjligheten att flytta hela eller delar av arbetsplatser till platser dit fler presumtiva medarbetare har lättare att ta sig. Även möjligheten att utföra mer arbete på distans pekas ut som en lösning.

Även om USA totalt sett fortfarande är en rik nation finns det många växande samhällsproblem.

Trots att nationens arbetslöshetssiffror är de lägsta på länge ökar klyftorna i samhället. Vissa talar till och med om att USA egentligen består av två länder, ett rikt i-land som växer och utvecklas, och ett fattigt land som befinner sig i en nedåtgående spiral.

För parallellt med att delar av USA går som tåget och storstäderna blir rikare och allt mer välmående, fortsätter reallönerna för låg- och medelinkomsttagare att sjunka, och boendekostnaderna stiger.

Samtidigt har USA tagit emot många miljoner invandrare som har integrerats på arbetsmarknaden. En fördel med att USA har relativt få lagar och regler på arbetsmarknaden jämfört med exempelvis Sverige, är att det skapar förändringsvilja och nyfikenhet, och att rörligheten blir större. Dessutom sänker olika typer av korttidsanställningar och enklare jobb tröskeln för att få ett jobb, enligt Janerik Larsson. 

– Det är en mer dynamisk och öppen arbetsmarknad än den svenska. Jag tror att den amerikanska avsaknaden av ordning och reda är en stor styrka. Det gör att invandrare kommer i jobb direkt.

Däremot har Sverige mer en omhändertagande kultur på arbetsmarknaden, genom socialförsäkringar och i samhället. I USA finns det ingen som tar hand om den som har förlorat jobbet, konstaterar Janerik Larsson.

– I USA är de system som vi har i Sverige jämförelsevis underutvecklade. Sverige har till exempel system för vidareutbildning och gratis högskole- och universitetsutbildningar som gör att människor inte tappar greppet på samma sätt.

Mycket av omhändertagandet i USA har en annan inriktning. Det är kyrkor och frivilliga organisationer som ger mat och boende till de som drabbats – en bas som är svår att bygga effektiva omställningssatsningar på, enligt Janerik Larsson.

– USA är bättre på det sociala omhändertagandet än på strukturerat omställningsarbete, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.