USA:s låginkomsttagare allt längre från jobben

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Den amerikanska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Samtidigt som delar av USA växer och frodas kommer allt fler låginkomsttagare längre bort från jobben. Många tar sig aldrig ens in på arbetsmarknaden igen. ”I USA är de system som vi har i Sverige jämförelsevis underutvecklade”, säger USA-kännaren Janerik Larsson.

Janerik Larsson

USA:s arbetsmarknad är dynamisk och öppen, avsaknaden av ordning och reda är en stor styrka. Det gör att invandrare kommer i jobb direkt, anser Janerik Larsson. 

USA består av 50 delstater med olika lagar, regler och kulturer, konstaterar USA-kännaren och journalisten Janerik Larsson som har bevakat USA under många år. Han ser stora förändringar i det amerikanska samhället och på arbetsmarknaden som pågår lite i skymundan bakom den politik Donald Trump uppmärksammas för i media.

En problematisk utveckling är den ökande droganvändningen, där missbruket av opioder växer snabbt. Drogepidemin som rasar i landet har till och med lett till att medellivslängden nu sjunker i USA på grund av att fler dör av överdoser.

– Opiodkrisen är kopplad till gamla industriregioner där inget händer och hopplösheten växer. Och USA har ingen aning om hur problemet ska hanteras, säger Janerik Larsson.

Bland annat är missbruket stort i de mellersta delarna av USA som drabbats hårt av att många företag lämnat regionen och flyttat verksamheten till öst- eller västkusten, eller utomlands. Problemet är att få av de anställda flyttar med företagen vilket gör att arbetslösheten ökar i takt med att arbetsmarknaden krymper.

USA finns idag 13 miljoner personer i arbetsför ålder som är arbetslösa, jobbar ofrivillig deltid eller har slutat söka jobb helt. Bakomliggande orsaker är brist på kompetens, drogmissbruk eller ett kriminellt förflutet, men många är också arbetslösa för att de inte kan eller vill ta sig dit där jobben finns. Det är färre än någonsin i USA som kan tänka sig att flytta för att få ett jobb.

Eftersom kollektivtrafiken generellt sett inte är särskilt väl utbyggd avstår många från att ta ett jobb på annan ort på grund av de ökade kostnaderna som bilpendling medför.

Därför kommer låginkomsttagare allt längre från de tillgängliga jobben. Samtidigt har arbetsgivarna i många städer stora svårigheter att hitta personal.

Det leder till att allt fler helt lämnar arbetsmarknaden, att företagens tillväxt hämmas, och att klyftorna mellan stad och landsbygd ökar.

Vissa städer har nu börjat agera för att komma till rätta med att den här geografiska matchningsproblematiken, och på olika sätt minska avståndet mellan jobbsökare och arbetsgivare.

En del handlar om göra jobben mer attraktiva så att jobbsökare tycker att de är mer värda att långpendla för. Det kan vara att göra karriärvägar tydligare så att potentiella medarbetare ser möjligheter att utvecklas i jobbet – även inom exempelvis serviceyrken där det tidigare inte har varit så starkt fokus på karriärutveckling. 

Det handlar också om att se till att det byggs fler bostäder som låginkomsttagare har råd att bo i, närmare städer och regioner där jobben finns, och att bygga ut kollektivtrafiken.

Vissa företag ser nu över möjligheten att flytta hela eller delar av arbetsplatser till platser dit fler presumtiva medarbetare har lättare att ta sig. Även möjligheten att utföra mer arbete på distans pekas ut som en lösning.

Även om USA totalt sett fortfarande är en rik nation finns det många växande samhällsproblem.

Trots att nationens arbetslöshetssiffror är de lägsta på länge ökar klyftorna i samhället. Vissa talar till och med om att USA egentligen består av två länder, ett rikt i-land som växer och utvecklas, och ett fattigt land som befinner sig i en nedåtgående spiral.

För parallellt med att delar av USA går som tåget och storstäderna blir rikare och allt mer välmående, fortsätter reallönerna för låg- och medelinkomsttagare att sjunka, och boendekostnaderna stiger.

Samtidigt har USA tagit emot många miljoner invandrare som har integrerats på arbetsmarknaden. En fördel med att USA har relativt få lagar och regler på arbetsmarknaden jämfört med exempelvis Sverige, är att det skapar förändringsvilja och nyfikenhet, och att rörligheten blir större. Dessutom sänker olika typer av korttidsanställningar och enklare jobb tröskeln för att få ett jobb, enligt Janerik Larsson. 

– Det är en mer dynamisk och öppen arbetsmarknad än den svenska. Jag tror att den amerikanska avsaknaden av ordning och reda är en stor styrka. Det gör att invandrare kommer i jobb direkt.

Däremot har Sverige mer en omhändertagande kultur på arbetsmarknaden, genom socialförsäkringar och i samhället. I USA finns det ingen som tar hand om den som har förlorat jobbet, konstaterar Janerik Larsson.

– I USA är de system som vi har i Sverige jämförelsevis underutvecklade. Sverige har till exempel system för vidareutbildning och gratis högskole- och universitetsutbildningar som gör att människor inte tappar greppet på samma sätt.

Mycket av omhändertagandet i USA har en annan inriktning. Det är kyrkor och frivilliga organisationer som ger mat och boende till de som drabbats – en bas som är svår att bygga effektiva omställningssatsningar på, enligt Janerik Larsson.

– USA är bättre på det sociala omhändertagandet än på strukturerat omställningsarbete, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.