Frihandel istället för protektionism

Svenskt Näringsliv stöder frihandel, som en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera på bästa sätt.

Lyftkranar och containrar lastar i en stor hamn
Foto: Natallia Yaumenenka

Skyddstullar i andra länder hindrar svenska företags marknadstillträde och är därför negativa för företagens export. Skyddstullar för import till Sverige och övriga EU gör att insatsvaror och tjänster blir dyrare, så att våra företag i sin tur förlorar konkurrenskraft. Vi vill därför avskaffa alla tullar och andra onödiga hinder i världshandeln.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Målsättningen är att öka handeln och investeringarna mellan världens två största ekonomier.