EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land.

Olof Erixon - 003

Hur ska man motverka dumpning på sina egna geografiska marknader? Det är en fråga som sysselsatt EU-kommissionen i några år.

De nu gällande reglerna för hur man ska beräkna den så kallade dumpningsmarginalen har enligt en del intressenter, framför allt den europeiska stålindustrin, visat sig otillräckliga. Dumpningsmarginalen bestämmer nämligen hur stor strafftull man ska lägga på en vara som bedöms vara dumpad, det vill säga som säljs under egen produktions- och transportkostnad.

Idag måste EU-kommissionen bevisa att dessa kostnader är högre än försäljningspriset i EU. Det kan vara mycket svårt eller nästan omöjligt i de fall där marknaden och kostnadsläget i ursprungslandet inte är transparent.

Situationen har blivit akut eftersom EU inte kan bedöma varor från Kina efter en särskild måttstock från 11 december i år. Den innebär att man till exempel beträffande Kina (och andra länder som inte anses vara marknadsekonomier) kan använda data från ett annat land som jämförelse när man gör sina beräkningar. Nu försvinner den möjligheten beträffande Kina, och den europeiska stålindustrin känner sig allvarligt hotad. Kina har nämligen en gigantisk överkapacitet för produktion på just stålområdet.

EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag som genomfört skulle innebära att man vid beräkning av dumpningsmarginalen kan väga in till exempel statliga subventioner i ursprungslandet.

Det är ett välkänt faktum att man i exempelvis Kina kraftigt subventionerar flera industrigrenar; med mjuka lån, med låga eller obefintliga kostnader för markköp, med utförselrestriktioner på vissa råvaror.

Kommissionens förslag innebär också att man avskaffar indelningen i marknadsekonomier och icke-marknadsekonomier. Skillnad ska nu bara göras mellan medlemmar i WTO, världshandelsorganisationen, och icke-medlemmar i WTO.

Smolket i bägaren består dock i att EU redan delvis prövat den nya metoden i ett fall gentemot Argentina, och fått underkänt i WTO. Skulle det i ett nytt fall, där den nya metoden kommit till användning, visa sig att WTO underkänner den så står EU inför ett svårt dilemma. I ett sådant fall kan det ”drabbade” landet helt enligt WTO:s regler införa motåtgärder, och situationen skulle kunna urarta till ett handelskrig.

Vi anser principiellt sett att tullar är ett otyg som i onödan hindrar handeln. Strafftullar på dumpade varor kan dock i vissa fall vara ett nödvändigt ont, men under inga omständigheter bör strafftullar användas som ett politiskt vapen eller som uttryck för ren protektionism. Tyvärr har det ibland hänt att EU lagt strafftullar på varor där det egentligen bara handlat om att ursprungslandet haft komparativa fördelar. Det viktiga i varje system för att lägga på strafftullar är inte bara att beräkningarna är tillförlitliga, utan också att importörer i god tid får kännedom om de åtgärder som man avser att vidta, så att de kan anpassa sig därefter. Transparensen är a och o!

Vi anser också att EU i sina handelspolitiska skyddsåtgärder i större utsträckning bör koncentrera sig på just statliga subventioner i tredje land. I så måtto är EU-kommissionens förslag välkommet.

Nu återstår bara att se om det går igenom, och tillämpat; om det faktiskt kan fungera.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU-VALET EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Stora förväntningar på japansk jättemarknad

HANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har börjat gälla. Förväntningarna är stora på den nya jättemarknaden. ”Avtalet är inte endast viktigt av ekonomiska skäl men har också ett stort symboliskt värde i tider som domineras av populistiska och protektionistiska krafter”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

”Välkommet med förhandlingar istället för hot om tullar”

FRIHANDEL USA vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal. "Ett glädjande besked. De verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya Naftaavtalet bra för världshandeln

FRIHANDEL Det nya Nafta-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko kan på sikt bidra till reformer av Världshandelsorganisationen, WTO. Det menar Niklas Bergström, handelsansvarig.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya USA-tullar hotar svensk industri

INTERNATIONELL HANDEL Djupt olyckligt. Tullarna slår både direkt och indirekt mot svensk industri, kommenterar vd Carola Lemne beskedet att president Trump beslutat att permanenta stål- och aluminiumtullarna.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.