Globaliseringen kan göra alla till vinnare

NYHET Publicerad

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.

Jordklot
Foto: Mostphotos

Det brukar heta att världen krymper. Ny teknik, globalisering och ett allt större intresse för omvärlden minskar känslan av avstånd mellan olika marknader. Små- och medelstora företag vill ta sig utanför Sveriges gränser.

Samtidigt hävdar president Donald Trump att frihandelsavtal missgynnar USA. Presidentens protektionistiska handelspolitik under parollen ”America First” är oroväckande för exportberoende länder som Sverige.

– Att tro att globaliseringen kan drömmas och regleras bort, att man genom att resa protektionistiska hinder skyddar inhemska intressen, kommer bara i förlängningen att resultera i försvagad konkurrenskraft och minskade möjligheter att skapa jobb och tillväxt, säger Niklas Bergström, ansvarig för frågor som rör frihandel och globalisering.

Han medger att vissa länder, företag och individer relativt sett har förlorat i förhållande till den stora majoriteten, som har gynnats av ett högt internationellt konkurrenstryck.

– Därför är det avgörande att nationella system riggas på ett sådant sätt att de eventuella förlorarna fångas upp genom åtgärder som gör att nya jobb och affärsmöjligheter skapas.

Trenden är annars att globaliseringens effekter ifrågasätts från flera håll, inte bara i traditionellt frihandelsfientliga läger, konstaterar Niklas Bergström.

– Känslan sprids bland annat via sociala medier, att en liten handfull personer som tillhör den så kallade eliten eller etablissemanget, utnyttjar globaliseringen för egen vinning och på andras bekostnad.

För att råda bot på denna villfarelse och stoppa den fortsatta mytspridningen i globaliseringsdebatten, har tankesmedjan ECIPE, med stöd av Svenskt Näringsliv, tagit fram rapporten ”De ekonomiska vinsterna av globalisering för företag och konsumenter.”

Studien förklarar frihandelns positiva effekter på världsekonomin, för enskilda länder och företag samt för konsumenter och medborgare. Den visar också på sambanden mellan globaliseringen och fördelarna med fortsatt öppenhet och ett hållbart samhälle.

Niklas Bergström understryker att globaliseringen, frihandeln och öppenheten inklusive den fria rörligheten har haft stora positiva effekter på världsekonomin och enskilda länder. Miljoner människor har lyfts ur fattigdom och levnadsstandarden har generellt ökat markant.

– Globaliseringen och frihandeln har inte bara underlättat varuutbytet mellan länder och regioner, utan också bidragit till ökad stabilitet och säkerhet. Trots de många oroshärdar som fortfarande finns i vår omvärld, är alltfler länder ömsesidigt beroende av varandra, och föredrar att skicka varor över gränserna istället för soldater för att använda en gammal sanning, säger han.

Läs den svenska versionen här

En engelsk, fransk och tysk version av rapporten hittar du här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

LO-basen optimistisk om frihandelsavtal med USA

TTIP Nu inleds slutspurten i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal – TTIP – mellan EU och USA. Trots rapporter om ökat motstånd i Europa anser LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att mycket talar för att avtalet blir av. ”Jag är nog lite mer optimistisk idag än tidigare”, säger han.
NYHET Publicerad:

Brexit hotar svensk utrikeshandel

EU Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och ett brittiskt EU-utträde kan få allvarliga konsekvenser för den svenska utrikeshandeln. ”Brexit vore en potentiell katastrof”, sade Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Asiatiska ekonomier stänger dörren för Europa

GLOBALISERING Världshandeln viker och Asien blir allt mer stängt för omvärlden. För Europa är det dåliga nyheter, eftersom man riskerar att bli isolerade, betonar Razeen Sally, professor i internationell politisk ekonomi vid National university of Singapore. ”Efter finanskrisen är det ingen som tar Europa på allvar”, sade han.
NYHET Publicerad:

Krafttag krävs för svensk export

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

WTO fortfarande på banan

KOMMENTAR Efter flera bakslag lyckades förhandlarna i världshandelsorganisationen, WTO, att nå resultat inom jordbruk och elektronik vid ministerkonferensen i Nairobi. Utfallet betyder att organisationen lyckats att demonstrera sin fortsatta relevans, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

WTO slopar tullarna på elektronik

FRIHANDEL Tullarna försvinner på allt från bläckpatroner till digital medicinsk utrustning. Det har WTO beslutat vid det stora mötet i Nairobi. Att avgifterna nu försvinner från 201 varor blir en injektion för hela världshandeln, menar experterna.
NYHET Publicerad:

Nordbor vill ha mer frihandel med USA

INTERNATIONELL HANDEL En majoritet av befolkningen i de nordiska länderna vill att EU förhandlar fram ett nytt frihandelsavtal med USA. Studien som Svenskt Näringsliv tagit fram visar också att drygt 70 procent anser att frihandel överlag är positivt.
NYHET Publicerad:

Starkt nordiskt stöd för frihandel över Atlanten

DEBATT Stödet för frihandel är stort bland nordiska medborgare, visar en ny undersökning. 71 procent är positiva till frihandel generellt och stödet för ett frihandelsavtal mellan EU och USA är grundmurat. En positiv signal när förhandlingarna om TTIP-avtalets rättsliga aspekter hårdnar, skriver Carola Lemne och företrädare för Nordens näringslivsorganisationer.
NYHET Publicerad:

Jättelikt handelsavtal glatt besked

KOMMENTAR Under åtta års förhandlingar har USA och 11 länder runt Stilla Havet försökt sy ihop ett frihandelsavtal. Nu har man kommit överens om en text – ett glatt besked för oss frihandelsvänner. Det kommer också att underlätta förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen skjuter mygg med kanon

KOMMENTAR EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ett reformerat regelsystem gällande tvister när företag får sina tillgångar konfiskerade. Reglerna är  olyckliga för företagen, som av kostnadsskäl redan idag är starkt missgynnade när det gäller möjligheten att använda sig av regler om investeringsskydd, skriver Olof Erixon, ansvarig för internationell handelspolitik.
NYHET Publicerad:

Handelshinder stoppar svensk exportsuccé

FRIHANDEL Världens bästa huvudskydd för cyklister är en unik svensk uppfinning som har ett globalt innovationsskydd och räddar liv. Men skyddet får inte säljas till konsumenter i USA. Ett frihandelsavtal skulle kunna öka exporten närmast explosionsartat.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal river hinder för små exportföretag

FRIHANDEL Ett vanligt antagande är att ett frihandelsavtal mellan EU och USA främst gynnar de största svenska exportföretagen. Men det finns många mindre företag som håller tummarna för att förhandlingarna ska resultera i ett färdigt avtal, visar en rundringning. "Den administration som är förknippad med att sälja till USA är både tidsödande och kostsam", säger Barry Smith, produktionsansvarig på företaget Wipro i Östersund.