Globalisering och demokrati - Finns det ett samband?

RAPPORT Publicerad

Debatten om globalisering handlar ofta om rika och fattiga. Kritiker menar att fattiga kommer i kläm när gränser öppnas och tullar avvecklas. Samtidigt har aldrig någonsin så många människor lyfts ur fattigdom som de senaste femtio åren, samma period som globaliseringen tagit fart på allvar.

Parallellt med globaliseringen har det skett ett enormt uppsving för den politiska friheten. På några få decennier har den liberala demokratin blivit en global moralisk norm. Toleransen för stater som inte respekterar grundläggande fri och rättigheter minskar hela tiden.

För näringslivet är detta oerhört glädjande. En väl fungerande demokrati är en fundamental faktor för tillväxt och företagsamhet. Detta glöms ofta bort. Därför vill vi särskilt belysa sambandet mellan globaliseringen och spridningen av demokrati i denna rapport.

Författare