Globalisering och multinationella företag - Jättar, djävlar, änglar: en skrift om multinationella företag

RAPPORT Publicerad

Multinationella företag har utvecklats till något av globaliseringskritikernas huvudmåltavla. De multinationella företagen framställs av globaliseringskritikerna som extremt mäktiga och inte sällan som hänsynslösa, skrupelfria och profithungriga. Men även utanför kretsen av globaliseringskritiker väcker själva begreppet starka och blandade känslor. Enligt en Temoundersökning instämmer över hälften av svenskarna i att multinationella företag ofta hotar små länders självständighet och att storföretagens internationella verksamhet måste regleras. Samtidigt anser sex av tio svenskar att svenska företags internationella handel och verksamhet i andra länder ökar tillväxten och välståndet i de andra länder där de är verksamma.

I denna skrift skärskådar journalisten, författaren och statsvetaren Tomas Larsson kritiken mot multinationella företag och dess idémässiga rötter. Via en inledande exposé över klassisk marxistisk och liberal kritik mot multinationella företag tar Larsson läsaren vidare till den centrala frågeställningen om varför det över huvud taget finns multinationella företag. Därefter analyseras de viktigaste argumenten i debatten om de multinationella företagen ett efter ett.

Författare