Världen förändras

TV Publicerad
video spelare

Världen förändras i ett allt snabbare tempo. Hänger Sverige med?