Gymnasiekvalitet.se - projektet avslutat

gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se var en webbtjänst med fakta om kvaliteten på alla Sveriges gymnasieprogram och skolor. Webbplatsen vände sig till elever och föräldrar inför gymnasievalet – de fick ett unikt faktaunderlag för att kunna jämföra program och skolor och fatta ett genomtänkt beslut kring gymnasievalet. Uppgifterna kom från Statistiska Centralbyrån.

Projektet är nu avslutat och webbplatsen finns inte längre tillgänglig.