Gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se

På Gymnasiekvalitet.se finns fakta om kvaliteten på alla gymnasieprogram. Syftet är att hjälpa niondeklassare och föräldrar att göra genomtänkta gymnasieval. Uppgifterna kom från Statistiska Centralbyrån.

Många företag har i dag svårt att hitta nya medarbetare med rätt utbildning och erfarenheter. Samtidigt har Sverige, mitt i högkonjunkturen, en betydande arbetslöshet.

Den dåliga matchningen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan är en påminnelse om hur viktigt det är med utbildningsval som fungerar på arbetsmarknaden.

För att bidra med underlag inför gymnasievalet 2019 har Svenskt Näringsliv med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram fakta om hur det gått för eleverna på alla program på svenska gymnasieskolor. Statistiken visar hur elever klarat sig på arbetsmarknaden åren efter examen, men också hur det gått i skolan med nationella prov och betyg.

Hela detta material finns tillgängligt på sajten Gymnasiekvalitet.se, för att främja genomtänkta utbildningsval.

Gymnasieskolans program och många skolors organisation har ändrats de senaste åren. Därför behöver man värdera vad statistiken om tidigare årskullar säger om dagens program­utbud från fall till fall. Ambitionen med Gymnasiekvalitet.se är att presentera de hårda fakta som är möjliga att ta fram om hur det gått för elever från olika program i skolan och på arbetsmarknaden, och låta årets gymnasieväljare själva värdera dessa uppgifter tillsammans med annat faktaunderlag.