Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

NYHET Publicerad

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.

Martin Andersson
Foto: Kennet Ruona

Martin Andersson, ekonomiprofessor på Blekinge Tekniska Högskola, påpekade vikten av att locka innovativa personer till svenska företag. Han föreslog sänkta marginalskatter, en högre lönespridning och en utbildningspremie som incitament.

Sebastian del Toro

Sebastian del Toro, LO-ekonom.

Mats Kinnwall

Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.

Tekniska framsteg under historien har gjort att produkter inte längre behöver tillverkas i samma land där de konsumeras. Nuförtiden sker även förädlingen av en och samma produkt ofta i olika länder – värdekedjan har blivit global. Utmaningen för länderna handlar nu om att konkurrera utifrån sin del i värdekedjan.

– Det finns två saker man ska titta på när länder mäter konkurrenskraften i dag. I stället för att kolla på värdet på bruttoexporten bör man studera vilket förädlingsvärde länderna tillför, sa Martin Andersson, ekonomiprofessor på Blekinge Tekniska Högskola och författare till rapporten om globala värdekedjor.

– Den andra punkten är att lämna branschperspektivet och analysera konkurrenskraften i olika steg i värdekedjor inom en bransch.

Martin Andersson berättade att Sveriges befinner sig i båda ändarna av en så kallad ”smiling curve”. Smiling-kurvan ser ut som en glad mun och ska föreställa en produktionskurva där botten av ”munnen” representerar tillverkningssektorn medan ändarna är förarbetet i produktionen – som patentering och produktutveckling – och slutarbetet, som marknadsföring. Med andra ord så är Sveriges konkurrenskraft i värdekedjan kopplad till den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

Det är ändarna av smiling-kurvan som har det högsta kostnadsvärdet, vilket innebär att Sverige konkurrerar i sektorer med höga lönekostnader. Martin Andersson sa dock att kostnadskonkurrens inte är lika viktigt i det tidigare och senare skedet i värdekedjan. 

– Tvärtom kan det behövas högre löner för att attrahera talanger till landet, sa han.

Martin Andersson påpekade vikten av att locka innovativa personer till svenska företag, för att öka konkurrenskraften. Han föreslog sänkta marginalskatter, en högre lönespridning och en utbildningspremie som incitament.

Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen, påpekade däremot att svenska företags lönekostnader inom tjänstesektorn inte ska underskattas.

– Man underskattar substituerbarheten. Tjänsteföretag i Sverige kan välja att outsorca till utlandet i stället, och inte bara till länder som Indien utan även till geografiskt närliggande länder som Baltikum, sa han.

– Det här med ”tradables” och ”nontradables” som vi pratade om när jag studerade nationalekonomi på 80-talet är irrelevant i dag. Alla delar av ekonomin är mer eller mindre konkurrensutsatta i dag. Vi kan inte glömma bort konkurrensen i kostnadstermer bara för att vi går mot ett kunskapsintensivt samhälle.

Sebastian de Toro, LO-ekonom, rekommenderade läsning av rapporten om globala värdekedjor men påpekade att den saknade en del perspektiv.

Enligt honom saknade rapporten siffror på framtida miljökostnader. Han ansåg även att vinster och förluster måste fördelas på ett rättvist sätt mellan arbetstagare och kapitalägare. Sebastian de Toro var också skeptisk till den utbildningspremie och de lönespridningar som Martin Andersson nämnde.

– Det borde satsas mer på utbildning, inte på utbildningspremier. Men löneökningar är rimliga om de är ett resultat av produktivitet, sa han.

Under seminariets diskussionsdel förklarade, och försvarade, Martin Andersson sina slutsatser i rapporten.

– Min poäng var inte att glömma bort kostnadssidan utan att beskriva att det pågår en förskjutning mot aktiviteter där lönekostnaden är mindre viktig och lönen viktigare för att allokera talang.

Gällande Sebastian de Toros kritik mot lönespridning och utbildningspremier samt hans åsikter om att sprida vinsterna hade Martin Andersson svar på tal.

– För att fördela vinster måste det finnas vinster att fördela, poängterade han. 

– Vill man ha sysselsättning längs hela produktionskedjan behövs en högre lönespridning. Det är ingen dramatisk förändring då Sverige redan ligger lågt i lönespridningen.

Martin Andersson påpekade också vikten av en effektiv bostadsmarknad i Sverige för att attrahera personal.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Vietnam gynnar svenska företag

EU I måndags röstade Vietnams nationalförsamling ja till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EVFTA). Därmed är det sista formella hindret avvärjt. Avtalet väntas träda ikraft i slutet av sommaren.
NYHET Publicerad:

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

INTERNATIONELL HANDEL Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Stellinger på Trade Policy Day: ”Alla förlorar på protektionism”

INTERNATIONELL HANDEL Vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider? Frågan stod i centrum när Europaparlamentet diskuterade handelspolitik. "Vi lever nu i helt ny handelsvärld", konstaterade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Handelsjättar vill se nya WTO-regler mot subventioner

INTERNATIONELL HANDEL EU, USA och Japan vill att världshandelsorganisationen WTO inför regler för att begränsa staters möjligheter till subventioner av inhemsk industri.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv håller frihandelsfanan högt

INTERNATIONELL HANDEL Svenskt Näringsliv är som enda europeiska näringslivsorganisation inbjuden när Europaparlamentet diskuterar handelspolitik på tisdagen. ”Det innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina och hållbarhetsfrågor”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

INTERNATIONELL HANDEL EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare vill reformera EU:s konkurrensrätt

FRIHANDEL Den tyska industrin vill reformera EU:s konkurrensrätt för att möta Kinas intåg på den europeiska marknaden medan Svenskt Näringsliv föredrar att gå en annan väg. ”Kina har uppfunnit en egen unik ekonomisk modell som vi måste möta”, säger BDI:s vd Joachim Lang i en intervju.
NYHET Publicerad:

Svensk industri visar musklerna

INTERNATIONELL HANDEL Världens största industrimässa pågår i Hannover. Värdar är Tyskland och Sverige. För ordförande Fredrik Persson är det en självklarhet att delta på mässan och visa sitt stöd för stora och små svenska industriföretag, som ställer ut eller engagerar sig på annat sätt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.