Stellinger på Trade Policy Day: ”Alla förlorar på protektionism”

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL Vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider? Frågan stod i centrum när Europaparlamentet diskuterade handelspolitik. "Vi lever nu i helt ny handelsvärld", konstaterade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Trade Policy Day

Varje år anordnar Europaparlamentets handelsutskott, INTA, en s k Trade Policy Day; en hearing om unionens framtida handelspolitik. I år ägde eventet rum den 21 januari och Svenskt Näringsliv var inbjuden som enda europeiska näringslivsorganisation. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, var på plats.

– De senaste årtiondena har vi talat mycket om globalisering men nu börjar vi se hur den de facto förändrar sättet vi producerar på, vår handel och vår konsumtion. Så, vilka är de största förändringarna inom handelspolitiken på senare år? Jag brukar referera till dem som ”the big three”: globala värdekedjor, digitalisering och tjänstefiering. Vi lever nu i helt ny handelsvärld. 36 miljoner jobb inom EU är beroende av handel med länder utanför unionen, sa Stellinger i sitt anförande.

Temat var ”vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider?” och Sabine Weyand, generaldirektör för DG Trade på EU-kommissionen inledde med en reflektion inför året vi just påbörjat.

– Det kommer bli ett år att minnas. Vi har Brexit, vi ska genomföra förslagen i den gröna given och i den digitala strategin och det är presidentval i USA. Samtidigt ser vi att protektionismen breder ut sig; inte bara bland de stora länder vi ständigt håller ögonen på, utan även hos andra. Detta arbetar vi ständigt med.  Just nu pågår samtal mellan von der Leyen och Trump om regelverk, tullar och hur vi ska agera framgent i våra handelsrelationer.

Ett bekymmer, enligt Weyand, är att handel och handelspolitik har blivit ett verktyg för många andra områden. Det kan röra sig om allt från utrikes- och säkerhetspolitik till teknik och immaterialrätt. Visst ska handel bidra positivt till exempelvis hållbarhet och miljö, vilket den gör, men vi måste också låta handelspolitiken få fokusera på just handel och inte ta ansvar för allt.

Anna Stellinger höll med om mycket i detta. Inte minst att regelverken måste uppdateras på handelsområdet.

– Först och främst behöver regelboken för hur handel ska bedrivas uppdateras. Det finns ett glapp mellan företagens verklighet och behov och befintliga handelsregler. Jag tror att vi varit lata i diskussionerna och måste på allvar diskutera vilka problem som handeln kan lösa och vilka problem som handeln inte kan lösa. EU bör ta större ansvar för att undanröja hindren för exempelvis gröna och cirkulära ekonomier som i dagsläget stoppar företag från att utvecklas. Sen måste EU tydligt stå upp för transparenta och förutsägbara regler. Företagen behöver det och vi tjänar alla på en sådan ordning. Här är WTO en nödvändig aktör, menade Stellinger.

WTO, med sina 164 medlemmar, täcker 98 procent av världshandeln. Därför utgör de både en naturlig och nödvändig arena för att lösa globala problem. Självklart inom handel, men även inom områden som hållbarhet. Och regler.

– Vi lever i en tid av paradoxer, menade Piet Eeckhout, som är professor i EU-rätt vid University Collage of London. Det talas mycket om tullar, exempelvis använder Trump tullar som sanktioner, och detta när vi istället borde tala om regler och regelverk. Det är regelverken som ska förbättras, vi borde lägga tullar helt åt sidan. Multilateralismen är under attack och därför måste WTO återupprättas.

Julia Nielson, vice vd på OECD:s direktorat för handel och jordbruk, luftade oro över att frihandeln tappar stöd hos såväl länder som invånare som inte känner att de tjänar på den och som upplever konkurrens negativt. Därför måste EU vara en stark part i att återupprätta förtroende. 

– Det krävs globala regler för global handel. Främst tänker jag på digitalisering och digital handel, där krävs lösningar för ett gränslöst internet. Subventioner är ett annat område där jag är oroad över statlig kapitalism. Bilaterala lösningar är gårdagens lösning, vi måste sträva mot multilateralism, ansåg Nielson.

Stellinger talade också om vikten av förtroende och underströk att det är viktigt att komma ihåg att handelsförhandlingar till mångt och mycket handlar om förtroende. Förtroende för systemen, juridiken och aktörerna. Det måste också vara enkelt för företagen att använda handelsavtalen. Det krävs därför att näringslivet involveras på ett tidigare stadium i processen. Annars kommer frihandelsavtalen och förhandlingarna att bli fruktlösa.

Så, vad ska då EU göra? Fokusera är svaret.

– EU behöver starta om sin relation med USA och prioritera samarbetare framför att slåss över bilar och stål. Vidare måste EU avstå från frestelsen att vara protektionister. Det kan finnas kortsiktiga vinster ibland, men resultatet blir på längre sikt så mycket sämre. Transparenta och pålitliga regler som både små företag och stora industrier kan dra nytt av är något som precis alla tjänar på. Låt oss komma ihåg att vägen framåt är mer handel och uppdaterade regelverk, genom WTO eller ambitiösa frihandelsavtal. Och ännu mer så när vi går in i turbulenta tider, avslutade Anna Stellinger.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Vietnam gynnar svenska företag

EU I måndags röstade Vietnams nationalförsamling ja till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EVFTA). Därmed är det sista formella hindret avvärjt. Avtalet väntas träda ikraft i slutet av sommaren.
NYHET Publicerad:

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

INTERNATIONELL HANDEL Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Stellinger på Trade Policy Day: ”Alla förlorar på protektionism”

INTERNATIONELL HANDEL Vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider? Frågan stod i centrum när Europaparlamentet diskuterade handelspolitik. "Vi lever nu i helt ny handelsvärld", konstaterade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Handelsjättar vill se nya WTO-regler mot subventioner

INTERNATIONELL HANDEL EU, USA och Japan vill att världshandelsorganisationen WTO inför regler för att begränsa staters möjligheter till subventioner av inhemsk industri.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv håller frihandelsfanan högt

INTERNATIONELL HANDEL Svenskt Näringsliv är som enda europeiska näringslivsorganisation inbjuden när Europaparlamentet diskuterar handelspolitik på tisdagen. ”Det innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina och hållbarhetsfrågor”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

INTERNATIONELL HANDEL EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare vill reformera EU:s konkurrensrätt

FRIHANDEL Den tyska industrin vill reformera EU:s konkurrensrätt för att möta Kinas intåg på den europeiska marknaden medan Svenskt Näringsliv föredrar att gå en annan väg. ”Kina har uppfunnit en egen unik ekonomisk modell som vi måste möta”, säger BDI:s vd Joachim Lang i en intervju.
NYHET Publicerad:

Svensk industri visar musklerna

INTERNATIONELL HANDEL Världens största industrimässa pågår i Hannover. Värdar är Tyskland och Sverige. För ordförande Fredrik Persson är det en självklarhet att delta på mässan och visa sitt stöd för stora och små svenska industriföretag, som ställer ut eller engagerar sig på annat sätt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.