Konfliktreglerna behöver ändras

Vi vill värna kollektivavtalen. Deras ställning hotas av de långtgående konfliktmöjligheterna på arbetsmarknaden, vilket bidrar till obalansen mellan arbetsmarknadens parter. Respekten för arbetsfred och gällande avtal behöver stärkas.

sx22e4c3
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

En väl fungerande arbetsmarknad är grunden för att vi ska få fler jobb och ökande välstånd i Sverige. Reglerna för konflikter vid förhandlingar mellan fack och arbetsgivare är en viktig del av detta.

Svenska företag verkar i en allt hårdare global konkurrens. Företagen är sårbara för störningar på den svenska arbetsmarknaden – det påverkar deras konkurrensförmåga och möjligheter att behålla och skapa jobb i Sverige.

Fackliga organisationer kan med små medel orsaka stora skador för företag och samhället. Det finns en obalans i reglerna för konflikter till den fackliga partens fördel.

För att få en balans mellan parterna vill vi förändra spelreglerna för relationerna mellan fack och arbetsgivare. Förändrade konfliktregler skulle bidra till fler jobb och bättre välståndsutveckling i Sverige.

Vi vill:

  • Införa en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder – stridsåtgärdens syfte och omfattning ska stå i proportion till konsekvenser och effekter för företagen och allmänheten
     
  • Begränsa möjligheten till sympatiåtgärder – stärk respekten för arbetsfreden
     
  • Stärka skyddet mot samhällsfarliga stridsåtgärder
     
  • Skydda företag som omfattas av representativt och rikstäckande kollektivavtal mot stridsåtgärder från konkurrerande fackförbund.