NYHET28 mars 2019

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.

Lagrådet ska få yttra sig om regeringens förslag till lagstiftning om fredsplikt på företag som omfattas av kollektivavtal samt vid rättstvister. Det meddelar regeringen i dag.

– Det är ett välkommet besked från regeringen, säger vice vd Peter Jeppsson. Det visar att regeringen vill hålla tidplanen som innebär att lagändringen kan träda i kraft den 1 augusti.

Peter Jeppsson anser att lagändringen behövs.

– Den är helt nödvändig. Den innebär att fackföreningar som inte omfattas av kollektivavtal får samma regler för stridsåtgärder och tvistelösning som fack som har kollektivavtal och åtar sig fredsplikt. Den nya lagen stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen där stridsåtgärder syftar till kollektivavtal och rättstvister avgörs i Arbetsdomstolen, säger han.

KonfliktreglernaArbetsrätt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist