NYHET28 februari 2024

Bristande arbetsprestationer – det kan man som arbetsgivare göra

Vissa medarbetare presterar bättre, medan andra presterar sämre. Så ser det ut på alla företag. Men hur ska man som arbetsgivare agera om prestationen är så bristfällig att det inte längre kan motivera att personen är anställd? På ett seminarium i Malmö gick Ambjörn Wahlberg, arbetsrättsjurist på Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen, igenom möjligheterna.

Ambjörn Wahlberg, arbetsrättsjurist på Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Att en medarbetare underpresterar kan bero på många olika saker. Ambjörn Wahlberg har, utifrån de rättsfall som finns på området, valt att dela in problemet i fyra olika kategorier. Den första handlar om att arbetstagaren har en grundläggande kompetensbrist som gör att hen inte kan utföra arbetet. Den andra handlar om att arbetstagaren vägrar, eller låter bli, att följa instruktioner. Den tredje är att arbetstagaren har en arbetstakt som är väsentligt lägre än man kan förvänta sig, och den fjärde är att kostnaden för arbetsgivaren tydligt överstiger intäkten.

– Det första man bör göra efter att man uppmärksammat den bristande prestationen är att försöka utreda vilken kategori som den tillhör, för att därefter utreda vilka insatser som behövs, säger Ambjörn Wahlberg.

Det är numera få fall som går så långt som att medarbetaren blir uppsagd. Om inte prestationen blir bättre efter samtal, och eventuella andra åtgärder som omplacering eller kompetensutveckling, slutar det oftast i en överenskommelse där anställningen avslutas mot någon form av kompensation. Om det ändå går så långt som till en uppsägning är det viktigt att medarbetaren först fått en varning, och möjlighet att förbättra sig.

– Det absolut vanligaste skälet till att arbetsgivaren inte får rätt i arbetsdomstolen är att man inte gett en erinran till medarbetaren, säger Ambjörn Wahlberg.

Ambjörn Wahlberg ledde ett fullsatt seminarium i Malmö.

Om den bristande arbetsprestationen kan placeras in i någon av de fyra kategorierna, och om arbetsgivaren tydligt kan mäta och visa att prestationen är väldigt låg jämfört med en normalprestation, så håller den enligt Ambjörn Wahlberg oftast också för en rättslig prövning. Mer generella påståenden om att någon har en bristande prestation lyckas dock mer sällan. Kan den låga prestationen härledas till ålder eller sjukdom blir också kraven annorlunda.

– I de fallen krävs det att man kan visa att medarbetaren inte kan utföra något arbete alls av betydelse, säger Ambjörn Wahlberg.

Det nya huvudavtalet, som tecknats mellan Svenskt Näringsliv, PTK och en majoritet av LO-förbunden, skapar dessutom delvis nya regler för de företag som har kollektivavtal med ett av de fackförbund som skrivit under. Dels sänks kraven för hur bristfällig prestationen behöver vara för att en uppsägning ska kunna ske, från att den ”väsentligen understiger” en normalprestation till att den ”tydligt understiger”. Dels ska man i större utsträckning ta hänsyn till vad arbetstagaren själv anfört i samband med anställningen när man bedömer vilken prestation som arbetsgivaren normalt borde kunnat räkna med.

– Det här är ny praxis som ännu inte har prövats, säger Ambjörn Wahlberg.

Har man frågor kring en medarbetare med bristande prestationer kan man som medlem i Svenskt Näringsliv alltid höra av sig till sin arbetsgivarorganisation för att få råd och hjälp av en arbetsrättsjurist.

ArbetsrättArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist