NYHET14 november 2023

”Det måste finnas en plan för att visa på vad som brister”

Ett hundratal företagare från Skåne och Blekinge möttes i Malmö för en förmiddag där temat var arbetsgivarfrågor. Representanter från Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer hade förberett presentationer laddade med matnyttig information till företag om bland annat kompetensförsörjning, det ekonomiska läget, trakasserier på arbetsplatsen, vad man kan göra vid bristande arbetsprestation samt den nya lagstiftningen för produkter och tjänster som innefattar artificiell intelligens. 

Erik Ageberg och Erik Hultgren från kontoret i Skåne inledde de olika grupperna med att berätta om Svenskt Näringsliv och våra prioriterade frågor. Frågor om el och kompetensförsörjning är oerhört viktiga för näringslivet i vårt område. Där arbetar vi ständigt för att påverka beslutsfattare i rätt riktning.

Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, talade om artificiell intelligens under Arbetsgivardagen i Malmö.
Foto: Stefan Tell

Passen startade med en överblick av artificiell intelligens samt en introduktion till ny lagstiftning och AI-användning i arbetslivet. AI-förordningen kommer att reglera hur tjänster och produkter, som framställs eller innehåller, AI-teknologi får användas. Vi pratade om vad arbetsgivare bör ha koll på, till exempel frågor som rör biometrisk igenkänning, anställning och arbetsutvärdering.

Samtidigt fick andra guppen av arbetsgivare en genomgång av vad som gäller kring arbetsbrist. Magnus Nyberg från Teknikföretagen svarade på frågor som berörde vad arbetsgivare bör tänka på vid en omorganisation eller driftsinskränkning och vilka regler som gäller samt hur dessa hanteras praktiskt på arbetsplatsen.

Fortsättningsvis pratade Anders Holmberg från TSL och Magnus Gustafsson från TRR om den heta frågan kompetensförsörjning och i detalj om omställningsstudiestödet. I en undersökning har Svenskt Näringsliv försökt mäta intresset av att utbilda sig samt förståelsen för omställningsstudiestödets möjligheter. Intresset är mycket stort för jobb i många branscher, vilket har gjort utökningen av systemet omåttligt populärt. I medlemskapet hos Svenskt Näringsliv ingår rådgivning och hjälp av TRR och TSL kring dessa frågor och möjligheten kan leda till att man på lång sikt kan behålla viktig personal samtidigt som de får bredare kompetens.

– Om du som arbetsgivare står inför en omställning eller i värsta fall behöver säga upp personal, så finns nu det nya omställningsstudiestödet att söka för tjänstemän. En helt ny möjlighet till kompetensutveckling mitt i arbetslivet, berättade Magnus Gustafsson från TRR.

Niklas Bramsell, Almega, höll i seminariet om juridiska aspekter på narkotikaanvändning och drogtester i arbetslivet. 
Foto: Almega

Enligt undersökningar hos TSL och TRR söks stödet främst av personer i ålderskategorierna 30–49 år. De flesta söker utbildningar hos yrkeshögskolor av anledningen att det ofta snabbt leder till arbete. Många söker även högskole- eller universitetsutbildningar. Som arbetsgivare har man ingen skyldighet utöver studieskyldigheterna.

Passet täckte även juridiska aspekter på narkotikaanvändning och hur arbetsgivare förhåller sig till drogtester i arbetslivet. Niklas Bramsell från Almega berättade hur det fungerar och om arbetsgivare behöver säga upp en anställd p.g.a. narkotikaanvändning och när du som arbetsgivare kan framtvinga drogtester.

Efter en kort paus fortsatte Sophie von Knorring från Visita på juridiska aspekter kring trakasserier och kränkande särbehandling. Som arbetsgivare har man skyldigheter att förebygga detta, ha rutiner att arbeta efter om detta skulle uppstå på arbetsplatsen. I huvudsak handlar det om ett högst oönskat beteende. Som arbetsgivare är man skyldig att utreda omständigheterna och vidta åtgärder. Utredningen måste ske direkt och det räcker med att det finns en misstanke för att det ska gälla. Om inte utredning och åtgärder vidtas kan det leda till att arbetsgivaren måste betala ut skadestånd. Dessa skyldigheter gäller inte bara den egna personalen.

– Skyldigheter att utreda för arbetsgivare gäller även vid praktik, inhyrd och inlånad personal, fastställer Sophie von Knorring på Visita.

Sophie von Knorring, Visita, talade om de skyldigheter man har som arbetsgivare vid trakasserier och kränkande särbehandling.  
Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen samt Trä- och Möbelföretagen, höll i seminariet ”Bristande arbetsprestationer”.
Foto: Juliana Fälldin

Parallellt berättade Ambjörn Wahlberg från Grafiska företagen samt Trä- och Möbelföretagen om bristande arbetsprestationer är sakliga skäl för uppsägning. Vid dessa fall måste arbetsgivaren tydligt kunna visa att arbetstagaren inte levererar i arbetet. 

– Det måste finnas en plan för att visa på vad som brister. Dessutom måste den anställde ha fått en erinran och ett försök till omplacering ska ha gjorts. Om ingen omplacering fungerar för arbetstagaren och hen fortsatt inte lever upp till förväntningarna, kan det vara sakliga skäl för uppsägning, säger Ambjörn Wahlberg.

Det som är viktigt för arbetsgivare är att, vid dessa omständigheter, informera individen om att deras anställning påverkas. En handlingsplan måste tas fram och arbetsgivaren behöver kategorisera vilken kategori den bristande prestationen tillhör. Detta kan göras i samråd med bransch- eller arbetsgivarförbund.  

Alla talares presentationer kan du ladda ner här nedan.

ArbetsgivarfrågorArbetsgivardagenArbetsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist