Årets målerikonflikt visar missbruket av konfliktreglerna

NYHET Publicerad

STRIDSÅTGÄRDER Måleriföretagen ser tillbaka på ytterligare en konfliktfylld avtalsrörelse där Målareförbundet missbrukar stridsåtgärder för att bevara föråldrade strukturer inom måleribranschen och för att uppnå avtal som överstiger det lönenormerande märket. Dagens konfliktregler innebär att arbetsgivarna saknar möjlighet att förändra måleribranschen, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen.

Rolf Bladh

Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige, ser tillbaka på ytterligare en konfliktfylld avtalsrörelse.

Foto: Mikael Sjöberg

Under avtalsrörelsen 2017 har det hittills varslats om stridsåtgärder 28 gånger, varav tre gällt strejk av Målareförbundet. Måleriföretagen i Sverige har upplevt ytterligare en konfliktfylld avtalsrörelse.

Måleriföretagen är över lag besvikna på utfallet i avtalsrörelsen då Målareförbundet helt avvisade förslag om att genomföra flera moderniseringar av det i många fall otidsenliga Måleriavtalet. Bland annat ville Måleriföretagen göra det lättare för enskilda medarbetare att jobba mer flexibelt för att få ihop livspusslet, vilket skulle göra det mer attraktivt att teckna kollektivavtal. Detta är nödvändigt, eftersom de flesta måleriföretag idag saknar kollektivavtal och trenden för organisationsgraden i branschen är fortsatt vikande.

Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen, menar dock att facket inte var intresserat av att lyssna på arbetsgivarna och att Målareförbundet missbrukar konfliktvapnet för att bevara dagens system.

– Vi vill föra branschen framåt, men vi såg inget intresse från Målareförbundet. Dagens konfliktregler innebär att facket enkelt kan förhindra all utveckling av branschen, säger Rolf Bladh.

Enligt Rolf Bladh påminner detta om Målareförbundets beteende under avtalsrörelsen 2016. Då levererade facket ”strejktårtor” till alla arbetsplatser där medlemmarna skulle tas ut i konflikt – detta trots att Målareförbundet ännu inte hade mottagit medlarnas slutgiltiga bud. Rolf Bladh menar att det är ett tydligt exempel på att facket vill ha konflikt och att man i själva verket inte bryr sig om att förhandla med arbetsgivarna.

För att inte utlösa konflikter i årets avtalsrörelse valde Måleriföretagen att tona ned kraven på ett moderniserat Måleriavtal. Rolf Bladh tror emellertid inte att det var de föreslagna förbättringarna av kollektivavtalet som fick Målareförbundet att varsla om stridsåtgärder i årets avtalsrörelse, utan att det är den täckmantel som facket använder för att kunna ställa krav på kostnadsökningar som överstiger det lönenormerande märket:

– Att varslen i själva verket handlade om att facket ville träffa avtal över märket blir tydligt om man ser på vårt bud – där ingick det mesta som Målareförbundet hade begärt. Vi var dock tydliga med att ett nytt avtal inte får landa över märket, och då varslade facket om stridsåtgärder.

Målareförbundets totalt tre varsel omfattade cirka 800 målare i en bransch om totalt 10 000. Givet att de varslade stridsåtgärderna omfattade nära en tiondel av målarna skulle de ha fått enorma konsekvenser för branschen om de trätt i kraft, förklarar Rolf Bladh. Han menar även att man från arbetsgivarnas sida noterar en trend där facket utmanar föreningsrätten genom att rikta varslen mot företag som ingår i Måleriföretagens förhandlingsdelegation. Vidare satte Målareförbundet i system att eskalera konflikterna genom att utöka sina stridsåtgärder så fort Måleriföretagen varslade om spegellockout, trots att lockouterna endast har motsvarat de varsel som redan har lagts av Målareförbundet.

Måleriföretagen menar att det är dagens konfliktregler som möjliggör Målareförbundets återkommande missbruk av konfliktvapnet:

– Målareförbundet vill inte förhandla med oss och struntar i vad som är bäst för jobben och företagen. Om vi säger nej, eller har en avvikande uppfattning i någon fråga, så svarar facket konsekvent med att varsla om nya stridsåtgärder. Det strider mot andan i den svenska modellen, avslutar Rolf Bladh.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.