Framgångsrik modell med skavanker

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv

Foto: Ernst Henry Photography AB
Jonas SIljhammar, Visita

Jonas SIljhammar, vd Visita

Per Hidesten

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Foto: Heléne Grynfarb
Susanne Andersson Pripp, vd för Best Western Hotell Ett i Östersund.

Susanne Andersson Pripp, företagare

Foto: Robert Henriksson/TT

– Kollektivavtalen är en viktig del av den svenska modellen, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Han konstaterar att Sverige är ett av de länder som har högst kollektivavtalstäckning i världen och att det beror på att det finns en tradition kring den svenska modellen.

– Det har över tid varit ett ganska framgångsrikt koncept. Och när facken nu tappar medlemmar är det ju faktiskt arbetsgivarna som bär upp den svenska modellen, säger han och hänvisar till Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport ”Hur fungerar kollektivavtalen”, som sa att det i högre utsträckning än tidigare är just så.

Samtidigt som Peter Jeppsson menar att den svenska modellen har levererat bra över lång tid, så säger han att den inte är perfekt. Framför allt är det konfliktreglerna som är problemet, menar han.

– Bristerna i konfliktreglerna gör att det blir oproportionerliga resultat av kollektivavtalsförhandlingarna ibland, säger Peter Jeppsson och tycker också att det emellanåt kan bli svårt att anpassa gamla kollektivavtal efter nya förhållanden på arbetsmarknaden.

Jonas Siljhammar är vd på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganistion Visita. Han har genom åren förhandlat många kollektivavtal. Han menar att genom kollektivavtalen blir det möjligt att branschanpassa lagar och regler, och att det är nödvändigt på en arbetsmarknad med stora olikheter.

– För våra medlemmar är branschanpassningen avgörande. Den ger också långsiktiga och stabila regler, säger han och betonar att den också ger en trygghet genom att företagen och de anställda vet vad som gäller.

Han får medhåll av Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten, som konstaterar att kollektivavtalen främjar förutsägbarheten och möjligheten att planera på lång sikt.

– Det är nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att avtalen även medför kostnader som påverkar konkurrenskraften, säger han.

Per Hidesten menar att kollektivavtalen gör det lättare att samverka på lokal nivå mellan de anställda, deras fack och företagen.

Men precis som Peter Jeppsson menar både Jonas Siljhammar och Per Hidesten att det finns utvecklingspotential. Jonas Siljhammar understryker framför allt möjligheten till lokal lönebildning, det vill säga att företagen i högre utsträckning ska kunna sätta individuella löner.

– Villkoren för lönesättningen ska sättas i det enskilda företaget och ska baseras på individens prestationer, säger han och menar också att det är viktigt med en större lönespridning, där ökningarna av ingångslönerna hålls nere.

– På så sätt skapas utrymme för att premiera duktiga medarbetare, säger han.

Jonas Siljhammar vill dessutom se mer möjligheter till lokala lösningar, något som Per Hidesten också önskar.

– Kollektivavtalen medför en viss stabilitet, men måste framför allt utvecklas vad avser flexibilitet. Och de behöver förenklas, säger Per Hidesten.

Han menar att kraven på att snabbt kunna anpassa produktion och kostnader för basindustrin som konkurrerar på den internationella arenan måste få tydligare avtryck i avtalen.

– Kollektivavtalen måste bidra till, inte motverka, produktivitetsförbättringar, säger Per Hidesten.

Susanne Andersson Pripp driver Hotell Ett i Östersund. Hon har dessutom förhandlat kollektivavtal vid ett flertal avtalsrörelser.

– För mig som arbetsgivare har det alltid varit viktigt att ha kollektivavtal, för det visar att jag är seriös, säger hon.

Hon menar att det också är en garant för hennes gäster. När hon har kollektivavtal så vet de att de bor på ett hotell som följer riktlinjer som är bra för såväl företagaren som för personalen.

Men inte heller Susanne Andersson Pripp tycker att allt är perfekt. Hon håller med Jonas Siljhammar om att det finns mycket att arbeta med vad gäller den lokala lönebildningen.

– Vi har kommit en liten bit på vägen men behöver komma mycket längre, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.