Konfliktreglerna het fråga under politikerveckan

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Förändringar av konfliktreglerna kan vara på gång. Det stod klart när reglerna kring arbetsfred och konflikt på arbetsmarknaden debatterades i Visby.

Konfliktregler_01.jpg
Foto: SÖREN ANDERSSON

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen och IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic diskuterar konfliktregler i Visby.

Under det välbesökta seminariet Perspektiv på obalanserade konfliktregler – hur ser lösningarna ut?, arrangerat av Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, diskuterades dagens konfliktregler av namnkunniga företrädare för arbetsgivarorganisationer, fackförbund och riksdagspartier.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, argumenterade för att kombinationen av tilltagande global konkurrens, fler institutionella ägare och att vissa fackförbund använder konfliktreglerna i andra syften än att påverka avtalsnivåerna, gör arbetsgivarnas möjligheter att hantera stridsåtgärder allt mer begränsade. Hela poängen med kollektivavtal för arbetsgivare är att de köper sig i arbetsfred. Får man inte det drivs företag bort från den svenska modellen.

– Konfliktreglerna har varit intakta i många år och mycket har hänt sedan de infördes. Med större globalt konkurrenstryck och fler globala ägare i företag ställer sig allt fler arbetsgivare frågan: om kollektivavtal inte leder till arbetsfred, har vi då bitit oss själva i svansen? Konfliktreglerna behöver moderniseras, så att fler företag väljer att ta steget in i kollektivavtalssystemet.

Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, menade å sin sida att konfliktreglerna är en grundläggande del av det svenska systemet på arbetsmarknaden. En reglerad arbetsmarknad med kollektivavtal förutsätter olika balansmekanismer och sanktionsåtgärder. En viktig del av detta är enligt Martin Linder konflikträtten. Han menade vidare att antalet konflikter i förhållande till antalet avtal som tecknas på svensk arbetsmarknad visar att det inte är konfliktreglerna som är problemet.

– Det är svårt för oss att tala för andra aktörer, men Unionen och IF Metall tecknar många, stora och normerande avtal. Konflikt är den sista åtgärden och med nuvarande konfliktregler lyckas vi teckna stora avtal utan att varsla om stridsåtgärder. Därför är det svårt att leda i bevis att det är systemet som felar.

Martin Linder fick medhåll av Darko Davidovic, förbundsjurist på IF Metall. Industrifacket anser liksom Unionen att det inte är fel på konfliktreglerna, utan möjligen på tillämpningen på vissa håll.

Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, påpekade att det inte går att komma ifrån att konfliktreglerna har stor påverkan på hur förhandlingarna bedrivs på svensk arbetsmarknad i stort. Facken har ett oerhört starkt konfliktvapen, eftersom det saknas krav på proportionalitet i dagens regelverk. Han menade även att det finns fackförbund som inte tar ansvar i samma utsträckning som Unionen och IF Metall:

– Även om Unionen och IF Metall tror på principen om ultima ratio, att man ska förhandla i botten innan man tar till konfliktvapen, måste man vara medveten om att det finns andra fackliga organisationer som inte tar samma ansvar. Jag tror vi är förbi den punkten att vi kan lita på att alla parter tar sitt ansvar för konfliktreglerna i stort. Därför måste vissa delar av dagens konfliktregelverk ändras.

Paneldiskussionen mellan fack och arbetsgivare kommenterades av företrädare för Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna.

Jessika Roswall (M), arbetsmarknadsutskottet, ansåg att det helst är parterna som ska lösa problematiken på arbetsmarknaden, men att det globala konkurrensläget gör att politiken behöver kliva in.

Mats Persson (L), ekonomiskpolitisk talesperson, delade denna uppfattning. Han påpekade att det finns delar där den svenska modellen inte längre levererar och vill förändra konfliktreglerna för att möta dagens verklighet. Därför är det enligt Mats Persson dags för politiken att tillsammans med parterna se över hur framtidens konfliktregler bör se ut.

– Vad är bäst för Sverige? Det är viktigt att vi politiker inte fastnar i ideologiska låsningar, utan öppet resonerar om vad som behövs för en stark modell i framtiden, sade Mats Persson.

Raimo Pärssinen (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, välkomnade regeringens aviserade översyn av hamnkonflikten..

– Just i hamnen hade det varit bra om parterna hanterat frågan tidigare, men nu måste den hanteras politiskt. Nu har regeringen tillsatt en utredning. Det är dock inte skäl för att riva upp övriga konfliktregler, sade Raimo Pärssinen.

Även Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson välkomnade att regeringen tillsatt en utredning om situationen i Göteborgs hamn. Han betonade dock att Svenskt Näringslivs önskemål om ändrade konfliktregler är en annan frågeställning.

– Vi menar att arbetsfreden behöver skyddas bättre. Möjligheten till sympatistrejker bör begränsas, ett proportionalitetskrav bör införas på stridsåtgärder och parterna bör vara tvungna att försöka förhandlingsvägen innan strejkvapnet används, framhöll Peter Jeppsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.