Medlarna ger upp – ser ingen lösning på hamnkonflikten

NYHET Publicerad

MEDLING Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Medlingsinstitutets medlare ser ingen lösning på hamnkonflikten och entledigades i juli av generaldirektör Carina Gunnarsson.

Foto: Foto: Niklas Björling

Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.

– De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa.

Detta konstaterade Medlingsinstitutets (MI) generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande, efter att hon i början av juli beviljat Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran om entledigande från deras uppdrag som medlare i den infekterade hamnkonflikten mellan Hamnarbetarförbundet och containerhamnföretaget APM Terminals i Göteborg.

Att Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på konflikten är orsaken till varför medlarna begärt att entledigas, framkommer tydligt i den medlarrapport om hamnkonflikten som MI nu har publicerat. Medlarna beskriver att Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg, den så kallade Hamn4an, under den långvariga medlingen har visat omfattande konfliktbenägenhet och en begränsad vilja att träffa en överenskommelse mellan parterna.

Två gånger under medlingen presenterade medlarna förslag till överenskommelser i hopp om att kunna lösa konflikten. APM Terminals accepterade medlarnas bud, men Hamnarbetarförbundet sade nej till båda förslagen. Förklaringen till varför Hamn4an sade nej beskrivs som oklar i rapporten, då medlarna vid upprepade tillfällen påpekar att avdelningens avtalskrav både har varit skiftande och oprecisa:

”Såsom konflikten initialt presenterades av Hamn4an går den idag knappast att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta precis allt! ”

Ett krav i Hamnarbetarförbundets många varsel om stridsåtgärder har varit att få teckna ett eget kollektivavtal med APM Terminals. Medlarna beskriver dock Hamn4ans krav på kollektivavtal som vilseledande:

”Efter långa diskussioner med Hamn4an framstår det allt tydligare att deras krav på kollektivavtal är underordnat och att tvisten[s] egentliga orsaker hänger samman med arbetsledningen i hamnen, vem skall göra vad och hur under vilka förutsättningar, arbetstidsförläggning, bemanning m.m.”

Kravet på kollektivavtal är också oförenligt med det faktum att bolaget redan har ett gällande kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet har därför istället erbjudits att teckna ett hängavtal, något som förbundet avvisat. Förbundet har även avvisat kraven på fredsplikt i medlarnas hemställan, trots att den främsta anledningen för en arbetsgivare att teckna kollektivavtal är att köpa sig arbetsfred under den period som avtalet är gällande.

Medlarna konstaterar dock i rapporten att Hamnarbetarförbundets krav i själva verket tycks gälla helt andra frågor:

”Att döma av hur stort utrymme olika frågor ges är det ingen tvekan om var konfliktens fokus ligger! Det mesta av utrymmet ägnas åt arbetsledning, driftsfrågor och bolagets arbete med att att höja produktiviteten. Knappast något utrymme åt de tvistefrågor, kollektivavtal m.m. som Hamn4an i sina varsel motiverar sina strejk och blockadåtgärder med.”

APM Terminals uppger enligt medlarnas rapport att konflikten handlar om att Hamnarbetarförbundet vill ha makten över arbetet i hamnen. Medlarna konstaterar att flera av fackföreningens krav inte är ”förenligt med gängse rättsläge och etablerad ordning på svensk arbetsmarknad”. Hamnarbetarförbundet anklagade mot denna bakgrund medlarna för att stå på bolagets sida, varför Hamn4an redan i vintras krävde medlarnas avgång. MI avslog emellertid denna begäran, men efter upprepade försök att nå en överenskommelse begärde medlarna själva om att få bli entledigade i början av juli, då de ansåg vidare medling lönlös.

Konflikten i hamnen förblir således olöst tills vidare. För närvarande finns inga pågående stridsåtgärder i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundet har dock enligt gällande lagstiftning rätt att varsla om stridsåtgärder när som helst, då det inte finns något avtal som säkerställer arbetsfred.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.