Ny studie: Byggkonflikten innebar omfattande kostnader

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Forskningsinstitutet Ratios vd Nils Karlsson presenterade en pilotstudie om kostnader för de företag som drabbades av varsel och stridsåtgärder under byggstrejken 2016. Studien visar att många företag fick höga kostnader, trots den relativt korta strejken. 

Nils Karlsson, Almedalen
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Nils Karlson vill inte gå så långt och säga att Byggnads missbrukade konfliktreglerna under konflikten 2016. Det var ett gränsfall, anser han.

Docent Nils Karlson, vd för Ratio, presenterade nya forskningsresultat under ett seminarium i Almedalen med utgångspunkt i den nyligen publicerade pilotstudien Kostnader och konsekvenser av arbetsmarknadskonflikter, vilken bland annat uppmärksammades i ett debattinlägg i Dagens industri den 15 juni.

Studien visar att de företag som drabbades av varsel och stridsåtgärder under byggstrejken 2016 drabbades av höga kostnader, trots den relativt korta strejken. Nedan sammanfattar Nils Karlson slutsatserna i rapporten:

Ratio visar att flera företag drabbades av höga kostnader trots relativt få strejkdagar, och att kostnaderna finns både före och efter konflikten. Vad är det för kostnader? 
– Medlingsinstitutet har under lång tid räknat förlorade arbetsdagar, men det vi upptäcker är att företag drabbas av stora kostnader även innan varsel läggs och långt efter det att konflikten är löst. Det gäller förstås direkta kostnader med förhandlingar och kommunikation, som tar tid och resurser. Det gäller också relationskostnader mellan anställda och arbetsgivare. De främsta kostnaderna gäller dock de leverantörer, underleverantörer och kunder som drabbas när produktionen inte kan fortgå och tidsramarna påverkas. I dagens produktionssystem där man levererar produkter och tjänster direkt i integrerade produktionssystem får det stora konsekvenser när enskilda företag hotas av konflikt och plockas ut i ett varsel, säger Nils Karlson.

Konflikten fick väldigt olika konsekvenser för olika företag, hur kommer det sig?
– Vi har genomfört studien av konsekvenserna för företagen på arbetsplatsnivå. Det vi ser är en betydande skillnad mellan hur stora och små företag påverkas. Stora företag har generellt sett bättre möjligheter att anpassa sin produktion och omdisponera arbetskraft. Det hänger dock på var i själva byggprocessen man befinner sig. Ett av de värst drabbade företagen under byggkonflikten var ett mobilkranföretag, som är helt avgörande för produktionsprocessen på en hel arbetsplats. När det tas ut i stridsåtgärder stoppas allt arbete på bygget. Att ett enskilt företag tas ut i en kort strejk kan alltså få väldiga konsekvenser och i flera fall upptäckte vi att företag led av förseningskostnader fem månader efter konfliktens slut, säger Nils Karlson.

Vilka lärdomar av konflikten finns att dra för andra branscher och aktörer?
– Den första lärdomen är att förlorade arbetsdagar är ett otillräckligt och delvis missvisande mått på konflikters kostnader. Därför är det viktigt att utveckla mått som fångar alla kostnader och konsekvenser. Den andra lärdomen är att se på liknande konflikter i andra branscher. I den här studien har vi utgått från internationell forskning och den överensstämmer med våra resultat – i dagens sammankopplade produktionssystem får små varsel stora konsekvenser även inom andra sektorer. Den tredje lärdomen är att vara försiktig med strejkhot och principen om ultima ratio, att varsel om stridsåtgärder är den sista utvägen när förhandlingarna har kört fast, måste bli viktigare på svensk arbetsmarknad. Det duger inte att vifta med konfliktvapnet innan man har förhandlat färdigt, säger Nils Karlson.

Missbrukade Byggnads konfliktreglerna under byggkonflikten 2016?
– Missbruk är ett starkt ord, nu ser regelsystemet ut så här. Snarare får man hävda att regelsystemet är felaktigt. Samtidigt bygger den svenska modellen på att parterna använder sitt goda omdöme när de hotar med konfliktvapnet. Byggkonflikten 2016 får sägas vara ett gränsfall. Ytterligare en lärdom är att byggkonflikten inte påverkade avtalsinnehållet i någon riktning. Det är problematiskt på sikt om man inte kan utveckla branscher eller förnya avtalsvillkoren i en föränderlig värld, säger Nils Karlson.

Vilket ansvar har parterna respektive lagstiftaren för att utveckla den svenska modellen?
– 1997 ingick industrin ett förhandlingsordningsavtal där man har strikta regler för tider, varsel och dessutom oberoende medlare. Där tillämpas en ordning som inte gäller i de branscher där förhandlingsordningsavtal saknas, till exempel principen om ultima ratio. Det är talande att i de branscher där man inte har ett lika gott samarbetsklimat som inom industrin så uppstår de problem som blottades under byggkonflikten 2016, säger Nils Karlson.

Vilka förändringar i konfliktreglerna kan behövas för att stärka svensk konkurrenskraft?
– Sverige behöver dels en stärkt syn på ultima ratio och dels införandet av en proportionalitetsprincip. Det behövs om problemet med det stora antalet kostsamma varsel på svensk arbetsmarknad ska kunna hanteras, avslutar Nils Karlson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.