Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2015

RAPPORT Publicerad
Varsel_om_stridsatgarder.pdf

Svensk arbetsmarknad beskrivs ofta som fredlig, med hänvisning till det relativt låga antalet konfliktdagar. Frågan är vilka slutsatser det går att dra av att vi har ganska få utbrutna konflikter.

Måttet konfliktdagar behöver därför kompletteras med andra mått. Svenskt Näringsliv har granskat alla varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad åren 2011 till 2015. Denna rapport redovisar resultatet av denna granskning. Analysen visar att det har förekommit varsel om strejk, blockad och andra stridsåtgärder i en omfattning som ger anledning att ifrågasätta det fredliga intryck som Medlingsinstitutets, MI:s, officiella statistik förmedlar.

Till det globaliserade svenska näringslivets förutsättningar hör konfliktregler som har varit oförändrade i decennier. Det utnyttjas av vissa fackförbund. Det behövs en debatt om detta är rimligt och hur det påverkar kollektivavtalens innehåll.