Ekonomisk bedömning juni 2020

RAPPORT Publicerad
ekonomisk_bedomning_7_juni_slutversion.pdf

Mer information om den ekonomiska utvecklingen finns nu jämfört med i krisens inledningsskede. Svenskt Näringslivs ekonomer har gjort en ekonomisk bedömning för 2020 och 2021. Internationella data presenteras liksom en bedömning av BNP och arbetslöshet i Sverige.

Författare