SEMINARIUM / MÖTE Län: Gotlands län

Hur räddar vi svensk konkurrenskraft och välstånd?

Svensk ekonomi har problem med produktiviteten som har fallit kraftigt och mer än i omvärlden. Tidigare låg den på omkring tre procent per år men på senare tid ligger den runt 0,5 procent.

Detta är allvarligt eftersom produktiviteten ytterst avgör vår välståndsutveckling och utrymmet för reallöneökningar. Löneökningar som avviker från produktiviteten urholkar vår internationella konkurrenskraft och slår ut svenska företag eller får dem att flytta utomlands.

Sverige kan inte heller ha kostnadsökningar som avviker från omvärlden eftersom det urholkar den kortsiktiga konkurrenskraften. Reformtakten har under lång tid varit låg, inte minst vad gäller politik som är viktigt för företagsklimatet och näringslivet.

På seminariet presenteras en rapport som skisserar en näringspolitisk inriktning för höjd produktivitet. Rapporten listar reformförslag för att förbättra företagsklimatet och stärka svensk konkurrenskraft.

Medverkande:

Patrick Joyce, chefekonom Almega

Johan Davidsson, chefekonom Svensk Handel

Anders Borg, investerare, ekonom och tidigare finansminister

Lars Jagren, senior advisor och ekonom vid Svenskt Näringsliv

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen

Moderator: Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv

Datum och tid

  • Söndag 30 juni 2019, kl. 17:00 – 18:00

Plats

Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3, Visby

Kontaktperson

Kirsten Åkerman