SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Svenskt Näringslivs konjunkturbedömning


Coronakrisen skapar omfattande mänskligt lidande och har lett till en snabb nedgång i ekonomin både i Sverige och i omvärlden. Till exempel visade Svenskt Näringslivs företagarpanel för kvartal två en snabbare nedgång för samtliga variabler än under något enskilt kvartal under finanskrisen. Det ekonomiska läget är fortfarande svårbedömt men nu, tre månader in i krisen, finns något mer data att ta utgångspunkt i än för ett par månader sedan.

Regeringen har också infört en stor mängd välriktade krisåtgärder som mildrar den ekonomiska nedgången. När den allra mest akuta fasen är över är det dock mycket viktigt att överväga vilka åtgärder som fungerar mindre bra och vilka som behöver förlängas. Blicken behöver också riktas mot framtiden för att analysera vilka reformer som behövs för en snabb återstart av Sverige.

Svenskt Näringsliv presenterar en ekonomisk bedömning för åren 2020 – 2021. Den innefattar en genomgång av internationell och svensk ekonomisk statistik från de senaste månaderna och kommande års utveckling av svensk BNP och arbetslöshet analyseras.

Den ekonomiska bedömningen kommer att presenteras på ett webbinarium. På detta kommer konjunkturbedömningen att diskuteras. Samtidigt kommer behovet av nuvarande krisåtgärder samt nya reformer att diskuteras.

Deltar på webbinariet från Svenskt Näringsliv gör Bettina Kashefi, chefekonom. Joakim Sonnegård, chef för myndigheten Finanspolitiska rådet, deltar också och ger kommentarer.

Moderator är Robert Gidehag från Svenskt Näringsliv.  

Datum och tid

  • Torsdag 11 juni 2020, kl. 12:30 – 13:30

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 13, Stockholm