Svenskt Näringslivs konjunkturbedömning

TV Publicerad

Svenskt Näringslivs ekonomiska bedömning för åren 2020 – 2021. Den innefattar en genomgång av internationell och svensk ekonomisk statistik från de senaste månaderna och kommande års utveckling av svensk BNP och arbetslöshet analyseras.