Nya momsregler ställer allt på ända

NYHET Publicerad

SKATTER Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. "Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.

Anna Sandberg Nilsson

Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.

Foto: Nicklas Mattsson

En ny EU-harmoniserad fastighetsdefinition börjar gälla 2017 som blir styrande för momsbeskattningen. Momsreglerna generellt, och inte minst reglerna för fastighetsmoms, är ytterst komplicerade och svåra för näringsliv, skatteverk och domstolar att tillämpa.

Skatterådgivningsbyrån Svalner har på Svenskt Näringslivs uppdrag gjort en första genomgång över vad det nya fastighetsbegreppet kan innebära jämfört med dagens definition i mervärdesskattelagen som kopplar till Jordabalken.

– Förändringen kan innebära materiella, finansiella och praktiska förändringar avseende till exempel beskattningsland, vad som är momsfritt och momspliktigt, omvänd byggmoms. Därutöver påverkas även avskrivningsunderlag och den praktiska hanteringen i redovisningen och it-system, säger Anna Sandberg Nilsson.

Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna skriver nu till Finansdepartementet för att få reda på vad som gäller.

Svenskt Näringsliv vill veta hur lagstiftningen kan komma att se ut. Remissinstanserna kommer att behöva maximal tid för att kunna avge relevanta synpunkter. Företagen kommer att behöva lång tid för att ställa om till ett nytt regelverk och Skatteverket kommer att behöva anpassa sin rättsliga vägledning.

Oavsett vad som görs kommer det att krävas stora insatser av alla aktörer som berörs av förändringarna, betonar Anna Sandberg Nilsson.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser

MOMS EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas. Därför släpper Svenskt Näringsliv en rapport som syftar till att ge en grund för fördjupad diskussion.
NYHET Publicerad:

Skatteverket måste skynda på besked om ändrad fastighetsmoms

SKATTER Skatteverket måste omgående lämna besked till företag, kommuner och landsting, skriver Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse.
NYHET Publicerad:

Minsta företagen bör slippa moms

SKATTER Idag är företagare skyldiga att betala moms även om de omsätter småsummor. Det leder till en stor administrativ börda för de allra minsta företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv införa en omsättningsgräns på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler ställer allt på ända

SKATTER Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. ”Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skadligt skatteförslag aktualiseras åter

SKATTER Riksdagen har beslutat om ett hårt kritiserat förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms. ”Gruppregistrering för moms infördes 1998 för att underlätta för svenska företag att möta hårdare internationell konkurrens”, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Momsregel skapar orimliga konsekvenser

KOMMENTAR Det finns flera områden där dagens momsregler förhindrar företag att göra samhällsnytta. En av de problematiska reglerna är den om stadigvarande bostad, som bland annat försvårar byggande och renovering av äldre, vård, omsorgs- och flyktingboenden, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.
NYHET Publicerad:

Skatteverket vägleder fel om momsen

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.