Yrkesutbildningar riskerar försvinna i stram statsbudget

NYHET Publicerad

DEBATT Yrkeshögskolans expansion är hotad. 11 000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna eftersom det saknas pengar till en aviserad utbyggnad av utbildningsplatser i övergångsregeringens budgetförslag, skriver företrädare för tretton medlemsorganisationer.

Yrkesutbildning 2

Med en stram budget kommer Myndigheten för yrkeshögskolan knappt att kunna bevilja några utbildningar i januari. Bara fem till tio procent av ansökningarna kan beviljas, skriver debattörerna.

Det råder stor brist på arbetskraft med kvalificerad yrkeskompetens. Varje dag kommer rapporter om branscher med akut brist på medarbetare. Yrkeshögskolan har en given och viktig roll i att möta detta. Men i övergångsregeringens budgetförslag saknas pengar till tidigare aviserade utbyggnad av utbildningsplatser. Det innebär att företagen inte kan växa och skapa fler arbetstillfällen – något som slår mot Sveriges välstånd.

Detta är inte övergångsregeringens fel. De måste agera utifrån förutsättningarna som konstitutionen medger och presenterar därför en avskalad budget utan partipolitisk inriktning – närmast en förlängning av den budget som riksdagen beslutade om för 2018.

Oavsett detta riskerar förslaget, om det blir verklighet, att få allvarliga konsekvenser. Med en så stram budget kommer Myndigheten för yrkeshögskolan knappt att kunna bevilja några utbildningar i januari. Bara fem till tio procent av ansökningarna kan beviljas, vilket innebär att vissa pågående utbildningar inte kan fortsätta och nya inte startas. I förlängningen drabbas näringslivets kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden.

Men framför allt drabbas alla som skulle ha fått möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller omskola sig till ett nytt. De får nu inte chansen att ta nästa steg i karriären eller växla inriktning i sitt yrkesliv. Det alltmer avgörande livslånga lärandet försvåras.

Yrkeshögskolan är mycket framgångsrik. Statistiken talar sitt tydliga språk. 93 procent av dem som examinerades 2016 hade jobb året efter. Men övergången till arbete går faktiskt fortare än så. Närmare 80 procent har jobb inom en månad. Det innebär alltså att fyra av fem har jobb när de slutar sin utbildning.

En viktig framgångsfaktor är att arbetsgivare som söker medarbetare själva deltar i planeringen av utbildning och är aktiva i genomförandet. Det finns därför redan från början en tydlig koppling till näringslivets behov och avsiktsförklaringar kring medverkan i utbildningens genomförande och rekryteringsbehov.

Sveriges ekonomi går fortsatt starkt. Näringslivet och välfärden står inför enorma rekryteringsbehov. Lägg därtill kraven på omställningen av arbetsmarknaden för att möta teknikutvecklingen. Sverige har helt enkelt inte råd att skära bort 11 000 yrkeshögskoleplatser.

Vår uppmaning till riksdagens partier är att söka enighet över blockgränserna för att säkra medel till Yrkeshögskolan. Detta kan ske i utskottsbehandlingen av budgetpropositionen eller i partiernas budgetmotioner.

Och det brådskar. Även om den kommande regeringen fattar beslut om en ändringsbudget finns stor risk att beskedet kommer för sent. En ansökningsomgång fryser sannolikt inne om riksdagen inte lägger partipolitiken åt sidan för att värna Yrkeshögskolans framtid. Det finns en samsyn kring behovet och vikten av expansionen av yrkeshögskolan över blockgränserna. Om inget händer i riksdagen, blir den tidigare beslutade expansionen fördröjd samtidigt som antalet utbildningar och platser minskar.

Frida Andersson, Teknikföretagen

Joel Andersson, Livsmedelsföretagen

Fredrik von Essen, It- och telekomföretagen

Greta Hjortzberg, Innovations- och kemiarbetsgivarna (IKEM)

Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna

Elin Kebert, Sveriges Byggindustrier

Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen

Anders Persson, Svenska Teknik&Designföretagen

Henrik Smedmark, Trä- och möbelföretagen

Fredric Skälstad, Almega Utbildningsföretagen

Peter Thomelius, Visita

Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivare

Anette Norinder, Transportföretagen

Artikeln publicerades i SvD 2019-11-20

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Långliggarna äventyrar kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Studenter tar god tid på sig innan de kan kvittera ut sin högskoleexamen. ”Det är en viktig bugg att lösa för att förbättra kompetensförsörjningen”, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

EU måste prioritera forskningen

KOMMENTAR Gapet mellan tillväxtekonomierna och Västvärlden minskar. Det ställer stora krav på Europas konkurrenskraft. Ökade satsningar på forskning är vägen framåt för att klara utmaningen, skriver Emil Görnerup, policyexpert forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Djärva mål kan lyfta svensk forskning

FOU Svenskt Näringsliv vill öka FoU-investeringarna med 50 miljarder kronor på tio år, enligt ett remissvar till regeringens kommande forskningsproposition.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad dialog mellan högskolan och yrkeshögskolan

KOMMENTAR Idag presenterar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan en utredning där man lyfter ett antal förslag för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Det är ett efterlängtat initiativ som välkomnas av näringslivet.
NYHET Publicerad:

Högskolepolitiken behöver reformeras

KOMMENTAR Hur vi lyckas med högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges utveckling. Därför är det dags att regeringen tar itu med problemen och bland annat ser till att arbetsmarknadens behov tillgodoses, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får vi en högskola i världsklass

UTBILDNING Inför en etableringspeng och innovationspremie. Det är några av förslagen i Svenskt Näringslivs skuggutredning om hur framtidens högre utbildning ska se ut. ”Lyckas lärosätena bra ska de också få mer pengar”, sa Fredrik Sand, en av rapportförfattarna på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hög träffsäkerhet inom yrkeshögskolan

UTBILDNING Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för det livslånga lärandet. 70 procent av de studerande uppger att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen, visar en uppföljningsstudie från Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

Avsaknad av incitament och eget ansvar sänker svensk forskning

KOMMENTAR Statens roll som forskningsfinansiär måste bli tydligare. Annars riskerar politiken att fortsatt bli såväl otydlig som ineffektiv. Denna stora och samhällskritiska sektor förtjänar en bättre politik och ett vassare ledarskap, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Sverige bör locka utländska universitet

KOMMENTAR Sverige har alltför svårt att locka till sig utländska forskare och studenter. Frågan om etableringen av filialer av utländska universitet i Sverige bör få förnyad uppmärksamhet, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Yrkeshögskolan behöver fördubbla antalet platser”

KOMMENTAR Under en tioårsperiod behöver yrkeshögskolan öka antalet platser från 30 000 till 60 000 för att täcka behoven. Parallellt behöver utbyggnadstakten av den akademiska högskolan minska, skriver Helen Rönnholm och Tobias Krantz i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar riskerar försvinna i stram statsbudget

DEBATT Yrkeshögskolans expansion är hotad. 11 000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna eftersom det saknas pengar till en aviserad utbyggnad av utbildningsplatser i övergångsregeringens budgetförslag, skriver företrädare för tretton medlemsorganisationer.
NYHET Publicerad:

Utbildningar bör spegla arbetsmarknadens behov

KOMMENTAR Lärosäten bör belönas om de lyckas med att skapa utbildningar, som snabbt ger nyexaminerade ett arbete som passar deras utbildning, skriver högskoleexpert Fredrik Sand.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utländska toppstudenter ratar Sverige

ARBETSMARKNAD En av tio studenter, utanför EU/ESS, går över till den svenska arbetsmarknaden efter studierna. Ett tungt ansvar vilar på Migrationsverket, anser Fredrik Voltaire, näringslivsexpert.
NYHET Publicerad:

Intyg på godkänd kompetens öppnar för fler jobb

KOMMENTAR Det råder kompetensbrist i de flesta branscher. Att få alla kvalifikationer kartlagda, värderade och godkända är avgörande för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och öka matchningen, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lärosätenas ställning lyfter utbildningen

KOMMENTAR Chalmers tekniska högskola är landets mest prestigefyllda lärosäte. Samtidigt tappar Karolinska Institutet i anseende, visar en ny ranking. ”Denna och liknande undersökningar bidrar till att höja kvalitén på svensk utbildning och hjälper studenter välja rätt”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.