Mönster som bryts - Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

RAPPORT Publicerad
Fler kvinnor tar chefsjobb.pdf

I den här rapporten har vi samlat fakta om hur det ser ut på chefsnivå i Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Andelen kvinnor som är chefer i våra företag har stadigt ökat och ligger idag på 36 procent – en siffra som närmar sig andelen anställda kvinnor som är 39 procent. Vi har även tittat närmare på hur ledarskapet ser ut i ett antal branscher inom traditionellt mansdominerade områden det vill säga där andelen kvinnor som arbetar är lägre. Andelen kvinnor som är chefer i dessa branscher växer dock och är snart ikapp andelen kvinnor som är anställda, i några fall är andelen redan till och med högre.

Vi visar i denna rapport, där branschernas och företagens arbete tillsammans med den övergripande statistiken är i fokus, att den utveckling som sker med fler kvinnor på högre positioner blir allt mer bestående.

Författare