Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

RAPPORT Publicerad
Ny_modell_for_flexibilitet_och_trygghet.pdf

Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. I en snabbt föränderlig värld ligger medarbetarnas trygghet i den egna kompetensen och möjligheten att få jobb.

Svenskt Näringsliv föreslår ett flexibilitet- och trygghetspaket i fem delar:

  1. Ett i grunden reformerat anställningsskydd (LAS)
  2. En arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger bättre skydd
  3. En specialiserad Arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet
  4. Effektiva omställningsförsäkringar
  5. Stärkta förutsättningar för kompetensutveckling

Dagens modell på arbetsmarknaden behöver rustas upp så att Sverige kan klara ökad global konkurrens, möta teknikskiften och säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som tudelningen och inlåsningseffekterna minskar. Det behövs ett helhetsgrepp som stärker omställningsförmågan – hos såväl företag som medarbetare.