Jämställda löner - hur gör vi arbetet mer effektivt?

RAPPORT Publicerad
Jämställda löner

Med den här rapporten vill Svenskt Näringsliv föra in företagens berättelser i diskussionen om jämställda löner. Vi utgår utifrån deras arbete med lönesättning och med lagens krav på lönekartläggning. Jämställda löner är löner som är satta utifrån könsneutrala kriterier och bedömningar. För företagen handlar det ytterst om att utveckla företagensverksamhet genom att vara attraktiva arbetsgivare för såväl kvinnor som män.

Jämställda löner innebär däremot inte att olika yrken ska ha samma löneläge,varken på övergripande nivå på arbetsmarknaden eller på företagsnivå.

Författare