Lön, motivation och prestation – sammanfattning

RAPPORT Publicerad
Sammanstallning_LonMotivation.pdf

Den här skriften är en sammanfattning av rapporten Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning.
 

Författare: Johnny Hellgren, Helena Falkenberg, Sofia Malmrud, Anders Eriksson, Magnus Sverke

Författare