Lönesättning för motivation och produktivitet

RAPPORT Publicerad
Lönesättning för motivation.pdf

Företagen vill utveckla lönebildningen så att den blir ett verktyg för att motivera medarbetare som utvecklas och gör ett bra jobb. Det sammanfaller väl med att 8 av 10 medarbetare anser att lönen ska sättas utifrån en bedömning av den egna prestationen och arbetsresultatet. Dialogen mellan chefen och medarbetaren om arbetsresultat och lön är viktig för 75 procent av de tillfrågade i denna undersökning. Läs mer om hur medarbetare i Sverige vill lönesättas.

Författare