”Tydlig löneprocess upplevs som mer rättvis”

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING För några år sedan kunde medarbetarens förhandlingstalang påverka löneförhöjningen på företaget Dahl. Nu har lönesättningen strukturerats från grunden, och blivit både rättvisare och enklare. Nyckeln är tydliga karriärvägar och roller som kopplas till prestation och löneutfall, enligt hr-direktören Anna Klebe.

Anna Klebe, hr-direktör Dahl
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Lönen är ett bra sätt att styra mot det önskade målet. Men då krävs det bra arbetsbeskrivningar och utvecklingssamtal som gör företagets, avdelningens och medarbetarens mål tydliga",säger Anna Klebe på Dahl.

För snart sex år kom Anna Klebe som hr-direktör till handelsbolaget Dahl med uppdraget att bygga upp en professionell hr-avdelning. En del var att stärka kunskapen och förståelsen för lönens strategiska betydelse inom organisationen.

Kopplingen mellan utvecklingssamtal, mål och uppfyllande av målen – och lönesättningen som sedan följde, var inte alltid tydlig. Det saknades struktur, tydlighet och förutsägbarhet, konstaterar hon.

– En medarbetare som är duktig på att förhandla kanske klarar sig utan det, medan andra står sig mindre bra i konkurrensen. Det är precis det som en arbetsgivare inte vill ha. Det fanns behov av en process med rutiner och strukturer, med ordning och reda, och att hr satt i styrpulpeten.

Ledningen ville även ha tydligare karriärvägar, och fler utvecklingsmöjligheter för olika roller.

– Vägen för en säljare kanske inte måste vara att gå från butikssäljare till innesäljare för att sedan bli utesäljare. Vi ville hitta flera karriärnivåer inom varje roll.

Med hjälp av en konsult byggde Dahl upp ett system för karriärvägar, med olika roller som består av två eller tre karriärnivåer. Därefter kopplades ett lönespann till varje roll. Först ut i projektet var säljorganisationen där behovet ansågs vara störst.

– Varje chef fick placera in sina medarbetare på olika karriärnivåer. Det var en hel del bryta arm… Eftersom lönesättningen varit decentraliserad ansåg vissa chefer att de gjorde det bättre själva.

Numera gör chefen inför varje lönesamtal en utvärdering av medarbetarnas prestation. Utifrån den kan hr sedan förse chefen med en tydlig lönesättningsmatris med lönespann till den aktuella rollen.

Med mindre tyckande och mer fakta blir processen ett verktyg som gör det lättare för chefen att motivera lönen och vara tydlig. Samtidigt ger det medarbetarna en bild av Dahl som ett professionellt företag som vet vad det håller på med. Som är förutsägbart, och som har en strategi för att arbeta med lönesättning och utveckling av sina medarbetare.

– Lönen är ett bra sätt att styra mot det önskade målet. Men då krävs det bra arbetsbeskrivningar och utvecklingssamtal som gör företagets, avdelningens och medarbetarens mål tydliga. Det är helt centralt att medarbetarna ser kopplingen mellan sin egen insats och resultatet i stort.

Dahl har tagit fram en matris för bedömning av prestationer, med en skala från svag till utomordentlig för varje roll. Det gör att chefen kan vara mer konkret om vad medarbetaren behöver fylla på med för att leva upp till kraven på nästa nivå.

– När någon får bedömningen svag tar vi fram en handlingsplan för hur personen ska kunna vara kvar i rollen eller hitta en annan roll. Även för den som får bedömningen utomordentlig vill vi undersöka om det finns andra roller att utvecklas vidare i, säger Anna Klebe.

Även om inte allt är på plats än så börjar den nya processen sätta sig efter fyra år. En viktig del är att medarbetarna nu förstår hur de kan påverka sin lön.

– Kopplingen mellan prestation och löneutveckling är mer förutsägbar nu. Och bolaget kan arbeta mer strategiskt med att utveckla sina medarbetare genom en tydlig och transparent löneprocess som upplevs som mer rättvis.

Tre tips för en lyckad förändring

- Ha en klar idé om vad ni vill åstadkomma med er löneprocess.

 

- Ta in extern hjälp av någon som kan området och som ser på organisationen med andra ögon.

 

- Inse att det tar tid att förändra en löneprocess. Det handlar inte bara om att införa ett nytt system utan om att ändra ett mindset och ett förfaringssätt. Det kräver uthållighet och tålamod.

Om Dahl

Handelsföretaget Dahl jobbar inom främst inom VVS, mark och VA och har ett 70-tal butiker runt om i Sverige och totalt 1000 anställda.

I år fyller företaget 100 år och sedan 2004 ingår Dahl i den franska industrikoncernen Saint-Gobain.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lektion 5: Schysta bedömningar är lönesättningens kärna

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fem förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att individuella löner kräver att lönesättande chef kan göra bra bedömningar av medarbetarna. Schysta bedömningar är A och O för att lönesättningen ska få legitimitet.
NYHET Publicerad:

”Parterna måste skärpa sig!”

AVTAL Ett skäl till att så många står utanför arbetsmarknaden beror på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer inte har hängt med och insett att den svenska modellen har försvagats. Den salvan kommer från Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro.
NYHET Publicerad:

”Lönesättning ges större tyngd med forskning”

Forskning ger ett ämne som lönesättning större legitimitet. Det var enigheten stor kring på ett seminarium som presenterade forskning om lönebildning. ”Vi behöver mer forskningsbaserad kunskap”, säger Stefan Koskinen på Almega.
NYHET Publicerad:

Öppen process minskar snacket

LÖNEBILDNING The Absolut Company gör löneprocessen transparent, inte minst för att minska missuppfattningar och osäkerhet. ”Rätt väg att gå”, säger personalchefen Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Webbverktyget ger koll på kompetensen

STRATEGI Kompetensförsörjning är en av företagens största utmaningar, och för att hantera verksamhetens unika kompetensbehov krävs ett systematiskt arbete. Som stöd för det har webbverktyget Jobbamedlonen.se en modul för att analysera kompetensbehovet.
NYHET Publicerad:

Skolan som jobbar med lönen

WEBB-TV På Viktor Rydberg gymnasium kopplas lönekriterierna till de kännetecken och beteenden som ska spegla skolans kultur. Även om det är viktigt att jobba i team finns det ingen motsättning i att sätta individuella löner, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

Lektion 4: Lönehöjning är ingen mänsklig rättighet

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fyra förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att en lönehöjning utgår från att medarbetaren har utvecklats och förbättrat sina resultat. Det är ingen mänsklig rättighet att varje år få en högre lön oavsett arbetsinsats.
NYHET Publicerad:

Så jobbar Spotify med löner

SÄTTA LÖN Dialog, prestation och motivation var nyckelord under Lönebildningsdagen 2017 som i år var mer välbesökt än någonsin. Arvid Hedman från Spotify berättade att mycket av lönesättningen läggs på cheferna. Elaine Eksvärd, retorikexpert, gav konkreta tips för lönesamtalen.
NYHET Publicerad:

Sätt lönestrukturen i webbverktyget

STRATEGI Jobbamedlonen.se är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sin lönesättning. Nu har det kommit i en ny och ännu bättre version. Framför allt ger det struktur på lönearbetet, enligt Anna-Lena Bohm, vd på företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion tre betonar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att det är arbetsresultatet under hela året som avgör lönehöjningen – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.
NYHET Publicerad:

Fokus på motivation vässar lönebildningen

I PRAKTIKEN På Remeo Stockholm utgår medarbetarsamtalen från vad som motiverar den anställde på jobbet. Personliga mål matchas sedan med verksamhetens mål. ”Lönesättningen blir enklare när det går att referera till målen vi har diskuterat, följa upp resultatet och koppla lönen till det”, säger vårdchefen Helene Thunell.
NYHET Publicerad:

Lärarlyft och chefsjobb höjer kvinnolöner

RAPPORT Hallå där, John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, MI. Er senaste rapport visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att minska. Hur ser trenden ut?
NYHET Publicerad:

Lön bakom många rubriker

KRÖNIKA Trots att bara två seminarier har lön som huvudtema i Almedalen i år är det ett ämne som debatteras under många andra rubriker. Det kan till exempel handla om jämställdhet, integration, konfliktregler eller framtidens arbetsliv och arbetsmarknad, skriver Edel Karlsson Håål, expert på lönebiildning.
NYHET Publicerad:

Bred förståelse lägger grunden

ALMEDALEN På tisdagseftermiddagen ordnade chefsorganisationen Ledarna ”lönehack” I Almedalen. Verksamhetschefer, hr-chefer och andra intresserade av lönesättning fick chansen att dela erfarenheter och diskutera hur lönebildningen kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

”Löneprocessen får inte vara en sidovagn”

ALMEDALEN För att medarbetare ska uppleva sin individuella lön som schyst och rättvis måste företaget skapa legitimitet kring löneprocessen. Men då måste den vara något som sker kontinuerligt. Det framkom när forskare presenterade en ny rapport om lönesättning från Svenskt Näringslivs scen i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Sätt rätt lön

KONFERENS Rubriken för årets upplaga av Lönebildningsdagen är Framgångsrik lönesättning – att sätta rätt förväntansbild och rätt lön. Den 27 september är det dags. Anmäl dig redan idag.
NYHET Publicerad:

Lektion 2: Mer pang för pengarna

JOBBA MED LÖNEN Dags för lektion två i Löneskolan. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål konstaterar att en anställning innehåller så många fler förmåner än lön. Men vilka förmåner stödjer affären och vilka uppskattar medarbetarna egentligen?
NYHET Publicerad:

Individuell lön förenklar för teknikföretag

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. Nästa steg är att ta bort individgarantin, anser Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.
NYHET Publicerad:

”Tydlig löneprocess upplevs som mer rättvis”

LÖNEBILDNING För några år sedan kunde medarbetarens förhandlingstalang påverka löneförhöjningen på företaget Dahl. Nu har lönesättningen strukturerats från grunden, och blivit både rättvisare och enklare, enligt hr-direktören Anna Klebe.