Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.


Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät presenterades i mars. Där beskriver företag hur de ser på rekryteringsproblemen.

Av enkäten framgår att Arbetsförmedlingen betraktas som det i särklass sämsta sättet att hitta personal. 66 procent av företagen uppger att Arbetsförmedlingen fungerar ganska eller mycket dåligt när de försökter rekrytera.

Johan Talenti, vd på Silentium, som ägnar sig åt försäljning och kundservice, är inte förvånad. Företaget erbjuder instegsjobb, har en hög personalomsättning, och är därför ständigt på jakt efter nya talanger.

– Vi finns på tre platser i landet. I Boden fungerar Arbetsförmedlingen ganska bra, i Västerås mindre bra och i Stockholm inte alls. Där söker vi själva aktivt i sociala kanaler som Linkedin och Facebook. Man måste vara mer proaktiv än vad Arbetsförmedlingen klarar. Det funkar inte att vänta på att folk ska söka jobb, säger Johan Talenti.

Den kanal företagen är mest nöjda med när de rekryterar är informella kontakter/nätverk. 79 procent svarar att det fungerar ganska eller mycket bra. Företagen berömmer också rekryterings- och bemanningsfirmorna (60 procent) och sociala medier (59 procent).

I botten ligger Arbetsförmedlingen. 31 procent av företagen svarar att det fungerar ganska eller mycket bra. Inte ens vart tredje företag ger godkänt. Jämfört med enkäten 2015 är det en försämring med 17 procentenheter. Johan Talenti menar att myndigheten kämpar med en svår uppgift.

– Arbetsförmedlingen har två roller som är svåra att förena. Det går inte att vara arbetsförmedlare och samtidigt kontrollinstans. För vissa människor kan Arbetsförmedlingen vara en väg in på arbetsmarknaden men har man väl tagit sig in använder man inte Arbetsförmedlingen för att ta sig vidare, säger han.

Johan Talenti anser att myndigheten måste förändras och byta strategi.

– Arbetsförmedlingens problem är att man utgår från hur man vill att det ska vara och inte hur det faktiskt är. Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig efter verkligheten och de behov människor och företag har, säger han.

Så upplever företagen att rekryteringsvägarna fungerar

Informella nätverk

Mycket bra                 23

Ganska bra                56

Ganska dåligt             15

Mycket dåligt              3

Vet ej                          2

 

Rekryteringsföretag

Mycket bra                 13

Ganska bra                47

Ganska dåligt             26

Mycket dåligt              11

Vet ej                          2

 

Sociala medier

Mycket bra                 10

Ganska bra                49

Ganska dåligt             26

Mycket dåligt              8

Vet ej                          6

 

Rekrytering utomlands

Mycket bra                 12

Ganska bra                42

Ganska dåligt             29

Mycket dåligt              10

Vet ej                          7

 

Spontanansökan

Mycket bra                 8

Ganska bra                45

Ganska dåligt             32

Mycket dåligt              10

Vet ej                          4

 

Samarbete utb.samordnare

Mycket bra                 12

Ganska bra                41

Ganska dåligt             31

Mycket dåligt              14

Vet ej                          4

 

Andra internettjänster

Mycket bra                 4

Ganska bra                39

Ganska dåligt             36

Mycket dåligt              12

Vet ej                          10

 

Annonsering

Mycket bra                 4

Ganska bra                31

Ganska dåligt             42

Mycket dåligt              18

Vet ej                          5

 

Annan

Mycket bra                 22

Ganska bra                39

Ganska dåligt             18

Mycket dåligt              6

Vet ej                          16

 

Arbetsförmedlingen

Mycket bra                 5

Ganska bra                26

Ganska dåligt             33

Mycket dåligt              33

Vet ej                          3

 

Källa: Rekryteringsenkäten

 

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.