Fortsatt svårt få tag på rätt medarbetare

NYHET Publicerad

REKRYTERING Brist på erfarenhet och svagt intresse för vissa utbildningar är huvudskälen till att medlemsföretag har svårt att hitta rätt medarbetare. Samtidigt har sex av tio företag lyckats anpassa behovet av kompetens till den digitaliserade ekonomin. Det framgår av årets rekryteringsenkät.

Patrik Karlsson

Arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Att det är problem för företag att hitta rätt medarbetare är ingen åsikt utan empiri. Det visar tidigare rekryteringsenkäter från Svenskt Näringsliv, senaste upplagan, den nionde, är inget undantag. Huvudförklaringen är att arbetssökande saknar yrkeserfarenhet eller utbildning som efterfrågas.

Via webbenkät och telefonintervjuer har 4 571 svar samlats in från medlemsföretag. 67 procent anger att de har svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet. 54 procent söker med ljus och lykta efter medarbetare med rätt utbildning och vart fjärde företag spanar i första hand efter någon med passande arbetslivserfarenhet.

– Så länge inget drastiskt görs för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden så fortsätter resultaten att vara negativa. Strukturella utmaningar som låg rörlighet och låg andel enkla jobb består, säger arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Vad gäller utbildning står yrkesförberedande gymnasieskola högst på företagens önskelista. 45 procent har försökt rekrytera personer med sådan bakgrund. 31 procent vill ha medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning och 17 procent förordar yrkeshögskola. Samtidigt svarar en tredjedel att de inte har några önskemål på utbildning, däremot krav på bland annat körkort.

Många arbetsgivare betonar även vikten av personliga egenskaper. Mer än varannan, 53 procent, värdesätter förmågan att ta ansvar. Förmåga att vara pålitlig, serviceinriktad, självständig i sitt arbete och flexibel rankas också högt.

Enligt enkäten gäller rekryteringsproblemen hela landet och olika branscher. Det saknas bland annat tekniker, ingenjörer och verktygsmakare inom industrin, tjänstenäringen letar efter revisorer, väktare och programmerare medan handel-, hotell- och restaurang söker butikssäljare, receptionister och kökschefer. 

När företag inte får tag på rätt medarbetare tvingas de tacka nej till order. Produktion och service går på sparlåga och uppdrag läggs ut på annan leverantör. Andra konsekvenser är utebliven expansion, hämmad tillväxt och lägre lönsamhet. Dessutom pressas redan anställd personal hårdare, ofta får ägaren ta aktiv del i produktionen.

Enligt Patrik Karlsson är lösningen ett utbildningssystem som håller högre kvalité och som är mer anpassat till näringslivets önskemål samt ökad rörlighet bland dem som redan har ett jobb.

– Dessutom krävs fler jobb som inte har höga krav på erfarenhet eller utbildning. Via dem kan folk skaffa sig arbetslivserfarenhet och söka sig vidare till andra jobb.

I jakten på kompetens tar företag i första hand hjälp av medarbetare, kunder eller leverantörer. Sex av tio svarar att informella kontakter är avgörande för bemanningen. Blickarna riktas också i allt högre grad mot sociala medier. 37 procent använder denna nya teknik, en ökning med tio procent jämfört med 2014.

Värre är det för Arbetsförmedlingen. Andelen missnöjda har fördubblats på några år. I årets mätning svarar 20 procent att rekryteringskanalen fungerar mycket dålig, nio procent tycker att den fungerar mycket bra.

Patrik Karlssons slutsats är att medlemsföretagen i stor utsträckning gett upp hoppet om Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal.

– Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av.

Trots problem, så var det fler som försökte hitta rätt arbetskraft under förra året jämfört med året före. Siffran steg från 52 procent 2014 till 58 procent 2015. Enkäten visar vidare att större företag är mer på hugget än mindre. 95 procent av dem med fler än 250 medarbetare har försökt rekrytera, bland dem med en till fyra anställda har cirka 25 procent varit på värvarstråt.

I centrum för årets undersökning står också hur teknikutveckling och digitalisering påverkar kompetensprofilen. Drygt var fjärde företag, 27 procent, anser att kraven har förändrats i hög grad de senaste fem åren, bland annat vad gäller tekniskt kunnande.

I en föränderlig värld kan mycket gå förlorat om inget görs. Men många företag gör mycket. Sex av tio svarar att de, fullt ut eller i hög grad, har lyckats anpassa kompetensen till nya behov. Bäst är de mindre företagen. Eftersom rekrytering är en överlevnadshistoria, stora pengar står på spel, så gäller det att företagen är noggranna och hittar rätt, så att pengar inte rinner ut i sjön i onödan, framgår av undersökningen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.