Prioritera kostnadseffektivitet i framtidens Arbetsförmedling

NYHET Publicerad

DEBATT Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingens framtid, den största utredningen på 20 år. Myndigheten kämpar med stora utmaningar och behöver förändras i grunden. Framförallt krävs en förmåga att tänka nytt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i en debattartikel.

Peter Jeppsson_Web 600px

Peter Jeppsson, vice vd

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt

Foto: SÖREN ANDERSSON
Edward Hamilton,Svenskt Näringsliv

Edward Hamilton

Arbetsförmedlingen , AF, kämpar med betydande utmaningar. Företagens förtroende för myndigheten är lågt. Färsk statistik från Svenskt Näringslivs barometer med närmare 3 000 svarande visar att majoriteten av våra medlemsföretag inte använder AF vid rekrytering. Av de som använt AF ger 38 procent ett mycket lågt betyg. Endast 16 procent ger ett högt betyg. Det är alldeles för dåligt.

Ett stort problem är AF:s bristande effektivitet. AF:s personal lägger tre gånger så mycket tid på administration som på kontakter med arbetsgivare. Dessutom ger den upphandlade arbetsmarknadsutbildningen negativa resultat. Samtidigt har upphandlingen av privata coachföretag varit undermålig.  

Det saknas inte resurser. AF hanterar ungefär 80 miljarder kronor varje år. Av dessa används cirka 8 miljarder kronor enbart för personal och lokaler. I budgetpropositionen satsar regeringen nu ytterligare en halv miljard kronor på förvaltningsanslaget. Det är orimligt att skattemedel av den storleken fortsätter att satsas på en så pass ineffektiv verksamhet.

Arbetsmarknaden har i grunden förändrats sedan den statliga AF kom till för 65 år sedan. Idag är det inte möjligt för en enda aktör, som dessutom har en myndighetsroll, att vara uppdaterad och möta arbetsmarknadens olika behov.

Bemannings- och rekryteringsföretag står för en allt större del i den naturliga matchningen mellan jobbsökare och arbetsgivare. Det är varken önskvärt, eller sannolikt, att AF kommer klara en roll som central ”matchningsspecialist” i framtiden.

AF har dessutom för många och delvis motstridiga uppdrag. Ett exempel är upphandling av externa tjänster. Det är ett steg framåt att myndigheten numera låter aktörer som ingår i dagens system ge synpunkter på upphandlingarna.

Men det är tydligt att det är ett grundläggande fel att AF hanterar upphandlingen av sina egna konkurrenter. Det har försvårat möjligheterna att få till stånd ett upphandlingsförfarande präglat av förutsägbarhet och målstyrning, vilket påverkat resultat och utvärderingar av privata aktörer.

Regeringen förefaller inse problemen. Den utredning om ett framtida AF-system som regeringen nyligen tillsatt är den största på tjugo år. Utredningen bör ta fasta på följande principer:

 • Sätt individen i centrum. Den arbetssökande ska kunna välja såväl förmedlings- som utbildningsaktör. Ersättning till privata aktörer bör vara högre till individer som står längre från arbetsmarknaden. Empiri från Sverige och i andra länder visar på goda resultat vid stärkt kundmakt.
   
 • Leverantörer, oavsett om de är offentliga, privata eller ideella ska konkurrera lika villkor. AF:s utförarorganisation ska därmed behandlas som en aktör som alla andra. Stärk resultatstyrningen och mät resultat: uppfylls inte de krav på resultat som ställs ska en utgallring kunna ske.
   
 • Inför ett resultatmål för arbetsmarknadsutbildningar. 70 procent av deltagare i insatsen ska gå vidare till arbete nittio dagar efter avslutad insats. Programinsatser som ger dåligt resultat bör avvecklas
   
 • Det krävs en bodelning mellan upphandling, kontrollfunktion och utförarroll. Upphandling av externa aktörer bör därför skiljas ut till en annan befintlig myndighet/ organisation. AF behåller kontrollfunktionen kring lämpligt arbete.
   
 • Förenkla de arbetsmarknadspolitiska stöden och utgå från vilket behov och stöd den enskilde och en tilltänkt arbetsgivare behöver. Ambitionen bör vara att slå ihop anställningsstöden till ett med utgångspunkt i Nystartsjobbens konstruktion och ett för längre stöd, som t.ex. lönebidrag.

Det finns inspiration att hämta i vår omvärld och på hemmaplan. Australien har ett intressant förmedlingssystem och sjösatte en omfattande reform i slutet av nittiotalet med goda resultat.

Storbritannien har genomfört omfattande förändring särskilt vad gäller stöd för långtidsarbetslösa. I Tyskland har kostnaden för arbetsmarknadspolitiken halverats på tio år och stödsystemen radikalt förenklats.

I Sverige utmärker sig bl.a. det av Svenskt Näringsliv och LO partsägda TSL-systemet vad gäller uppföljning, gradvis justering och resultatparametrar.

Framförallt krävs en förmåga att tänka nytt. Att drömma sig tillbaka till länsarbetsnämnder eller att parterna ska styra genom representanter i AF:s styrelse är inte vägen framåt. Inte heller kommer kommunerna att effektivt kunna ta över den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Vägen framåt är en kostnadseffektiv verksamhet anpassad till dagens arbetsmarknad med fokus på myndighetsutövning, med mindre kostnadskostym och med tydligare fokus på resultat. Det tjänar alla på.

Artikeln har publicerats på SVD Näringsliv Debatt 30/9 2016

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.