”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

Arbetsförmedlingen, kontor i Boden.
Foto: Petra Älvstrand/TT

Arbetsförmedlingen lägger ner runt 130 kontor. Omställningen berör 3 000 medarbetare.

Januariavtalets intention, att göra om Arbetsförmedlingen är välkommen och kommer inte en dag för tidigt. I Västra Götalands län finns drygt 50 000 inskrivna arbetslösa, en siffra som väntas stiga i takt med att konjunkturen viker nedåt.

Arbetsförmedlingen står emellertid med stora problem vad gäller såväl regelefterlevnad, effektivitet som kostnadskontroll. Endast 1,5 procent av samtliga jobb på svensk arbetsmarknad förmedlas genom förmedlingens personal idag, enligt SCB. 

Delar av lösningen på problemen adresseras i fyrpartiöverenskommelsen. Myndighetsuppdraget renodlas till kontroll och upphandling av privata aktörer.

Moderna förmedlingsföretag förväntas ta över och jobba närmare arbetsgivarna och matcha arbetslösa till jobb. Reformen ska vara sjösatt år 2021.

Det finns redan idag en upphandlad marknad med privata aktörer som är ett slags embryo för en fungerande reform. En insats som heter ”Stöd & Matchning” sticker ut.

Leverantörer får betalt efter resultat. Upphandlade aktörer rankas efter hur väl man lyckas matcha arbetslösa till jobb. De sämsta åker ut, medan de bästa premieras. Idag får cirka 10 000 arbetslösa i riket stöd från dessa företag.

Australien och Storbritannien står som föregångsexempel för den metodik och uppföljning som insatsen innehåller. Dessa länder kännetecknas av kostnadseffektiva lösningar för arbetslösa.

Det finns starkt forskningsstöd för att dessa principer ska vara bärande även i en framtida svensk arbetsförmedling. Framstående forskare som nationalekonomen Lars Calmfors förordar att åtgärden ”Stöd & Matchning” utvecklas.

Insatsen är så pass principiellt viktig att regeringen, med stöd av arbetsmarknadens parter, gav Arbetsförmedlingen i uppdrag förra sommaren att utveckla insatsen. 

Men under sommaren har det utkristalliserats att ”Stöd & Matchning” snarare monteras ned (!). Sen förra sommaren har antalet deltagare minskat med cirka 30 procent. Och jämfört med 2017 har insatsen halverats.

Konsekvenserna är att företagen får slänga in handduken. Det är en prekär utveckling sett till de tydliga politiska intentioner som ligger på bordet.

Hur har det blivit så här? Arbetsförmedlingens justering av kontorsnätet tillsammans med en förestående omställning av personalstyrkan är möjligen en förklaring. Cirka 130 kontor ska läggas ned de närmaste åren och 3 000 medarbetare förväntas ställas om fram till i slutet av året.

Å andra sidan har myndigheten de senaste fyra åren lagt ned 70 till 80 kontor.  Det vi ser kan liknas vid en evolution, inte en revolution. Och även efter den förestående omställningen kommer myndigheten ha cirka 10 000 medarbetare.

Samtidigt finns det alltjämt enormt stora budgetmedel i myndighetens pengapåse. Enbart i år uppgår anslaget för programinsatser till cirka 10 miljarder kronor. 

Nej, det duger inte att peka finger på varken brist på resurser eller brist på styrningssignaler. Verksamheten måste fungera och de glasklara politiska signaler som skickas ut måste följas.

Ingen tjänar på att den bransch som ska hantera stöd och matchning till arbetslösa dör sotdöden före reformen ens är sjösatt. Nu krävs en rejäl omprioritering redan i höst.

Läs mer

Läs även

Läs även

Läs även

Artikeln publicerad i GP 2019-08-15

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.