Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer. 

Maria Mindhammar

Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Edward Hamilton.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.

Foto: Ernst Henry Photography

Arbetsmarknadssatsningen Stöd & matchning infördes 2014 på Arbetsförmedlingen som en metod för arbetssökande att ta hjälp av externa leverantörer av arbetsförmedlingstjänster – och med fem år på nacken har den nu utvärderats av Svenskt Näringsliv i rapporten ”Uppföljning av rating-systemet i Stöd & matchning”.

Rapporten diskuterades under ett seminarium där bland andra Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen, medverkade. 

– Jag har läst rapporten med stort intresse, det här är viktiga frågor. Vi har fortsatt prioritera upphandlingsfrågor och höjt det till strategisk nivå, men vi har inte kommit ända fram. Vi behöver spetsa vår behovsanalys och beställarkompetens. Profile-targeting står högt på agendan, säger Maria Mindhammar.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, tycker att det är positivt att Arbetsförmedlingen har tagit till sig av kritiken mot systemet, men att det finns mer kvar att göra.

– Man har börjat utrangera leverantörer som inte presterar tillräckligt väl, vilket är en viktig princip från vår sida och man har gjort ratingssystemet mer träffsäkert, genom att gå från tre till fyra stjärnor. Sedan har de gjort ratingvärdena lite bättre och mer transparanta, men inte alls på den nivån som vi föreslagit.

På plats på seminariet fanns även ett par leverantörer av arbetsförmedlingstjänster, som fick möjligheten att framföra sina synpunkter på hur Stöd & matchning fungerat. Många lade tonvikt på att ratingsystemet, där leverantörerna betygsätts från ett till fyra beroende på hur många de får ut i arbete – där fyra innebär bäst resultat – kan utvecklas bättre.

Det finns i nuläget en fördröjning på omkring ett år innan leverantörens resultat synliggörs för den arbetssökande, vilket kan ge en felaktig bild av leverantören, påpekade man. 

– Det kan ju vara så att man gjort jättestora förändringar under den tiden, men ändå bara får en stjärna. Och tvärtom kan du få en fyra för att du hade två jobbcoacher som var jättebra för ett år sedan, och som sedan har lämnat, vilket innebär att du i nuläget inte håller samma höga nivå. Jag skulle vilja se stjärnor redovisas varje kvartal som baseras på tre månader gamla siffror, säger Anne Buckard, Arena personal.

Hon önskar också att mer data redovisas, med andra ord vad som döljer sig bakom stjärnorna mer specifikt.

– Om jag får fyra stjärnor vet jag inte vad vi har gjort rätt, får vi en stjärna vet vi inte vad vi har gjort fel. Jag skulle vilja se statistiken bakom, som; hur många deltagare har gått igenom, hur många har kommit till jobb och vad är profilen på de som har fått jobb? Jag skulle vilja se vilka branscher som har anställt, så att jag kan utveckla och utmana mina medarbetare till att bli bättre.

Torild Carlsson från Ibility tryckte på att man bör förtydliga parametrarna som den arbetssökande ställs inför när den ska in i STOM-systemet. Han anser att geografi, språkstöd och branschval bör strykas, eller ges mindre betydelse när den arbetssökande väljer leverantör – och att fokus bör ligga på resultat.

– En viktig orsak till att många är arbetslösa är att de är inne på fel spår, och så väljer de att söka inom samma bransch igen, trots att de kanske skulle passa bättre i en annan. Det är vad det professionella stödet kan hjälpa till med, men som leverantör får man bara säga att man kan fem branscher. Du kan alltså ha en leverantör med två anställda som får säga att de kan fem branscher, och en annan leverantör med 200 anställda som fortfarande bara får säga att de kan fem branscher. Det faller på sin egen orimlighet att ha den lösningen, säger Torild Carlsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Alarmerande kockbrist – prövning för restaurangbranschen

KOMPETENSBRIST Bristen på kockar är så stor att många företagare tvekar att öppna eller expandera sin restaurang, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Dyra extratjänster får bisarra konsekvenser

DEBATT Malmös hantering av extratjänster väcker frågor om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det krävs en omläggning från ineffektiva åtgärder till riktiga jobb i riktiga företag, skriver regionchef Carina Centrén och arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Matchningsföretag drabbas när Arbetsförmedlingen kapar stöd

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan för en verksamhet som har hjälpt många människor till jobb, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Björklund sågar etableringsjobben – ”Otillräckligt”

ARBETSMARKNAD Liberalernas partiledare Jan Björklund är upprörd över den överenskommelse om etableringsjobben som arbetsmarknadens parter har gjort med regeringen. "Helt otillräckligt", säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Utbredd kompetensbrist oroar moderatledaren

VALET 2018 Moderatledaren Ulf Kristersson är bekymrad. Det som oroar honom är tudelningen och kompetensbristen på svensk arbetsmarknad. Det berättar Kristersson för Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen bör sluta förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen kostar mycket, men ger för klena resultat. Därför föreslår Svenskt Näringsliv en rejäl förändring av myndigheten, som presenteras i den femte rapporten av framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

DEBATT Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.
NYHET Publicerad:

SUP46: Slöseri med tid att kontakta Arbetsförmedlingen

WEBB-TV I jakten på specialistkompetens väljer techbolag inte sällan informella kontakter för att hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingen är inget alternativ. ”För oss är det förlorad tid att kontakta dem", säger Daniel Sonesson, vd för SUP46.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen sämst på att förmedla jobb

ARBETSMARKNAD Företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. ”Arbetsförmedlingen kommer inte att överleva om man inte anpassar sig till verkligheten”, säger Johan Talenti, vd på Silentium.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om Arbetsförmedlingen

KOMMENTAR Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Beskedet välkomnas av vd Carola Lemne. "Myndigheten har sedan länge visat att den inte klarar uppgiften att förmedla jobb på den svenska arbetsmarknaden", säger hon.
NYHET Publicerad:

Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

ÖVERENSKOMMELSE Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.