Uppföljning av rating-systemet i Stöd & Matchning

RAPPORT Publicerad
2019-03-28_Rapport_Uppfoljning_av_ratingsystemet_final.pdf

Arbetsförmedlingen (AF) genomgår en omvandling och den politiska inriktningen under kommande år är tydlig: myndigheten ska vässas, uppdraget ska tydliggöras och fler fristående aktörer ska tillåtas delta i utförandet av arbetsförmedlingstjänster.  

Svenskt Näringsliv har under senare år medverkat till att ge konstruktiva förslag och rekommendationer för att resultat- och processtyrning ska förbättras.  

Stöd & Matchning är en resultatbaserad insats, ett slags Australien-modell i miniatyr. Tidigare rapporter i ämnet har belyst förutsättningarna att stärka och prioritera rating-system och objektiva bedömningsstöd så att rätt insats träffar rätt person. Nu gör vi en uppföljningsrapport.

Genom intervjuer med Arbetsförmedlingens tjänstemän och leverantörer i systemet tecknas en bild som möjliggör för förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter.

Författare