Ledtider vid tillståndsprövning av verksamheter med miljöpåverkan

RAPPORT Publicerad
Ledtider.pdf

Tillstånd enligt miljöbalken är ofta av central betydelse för företagens möjligheter att investera och utveckla verksamheter. Ett företag som inte investerar i den senaste tekniken tappar konkurrenskraft. Den tid det tar att få ett tillstånd är därför av stor vikt, dels för att långa handläggningstider kan fördröja viktiga investeringar, dels för att det kan innebära att företag väljer att genomföra investeringar i andra länder.

I denna studie har Ramböll Management Consulting uppdaterat delar av sin undersökning från 2012, denna gång med handläggningstiderna för åren 2011-2014. Studien visar att det för flertalet verksamheter tar längre tid idag än det gjorde åren 2007-2010.