3:12-förslaget hård skattesmäll mot entreprenörskap

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Villkoren för aktiva ägare i fåmansföretag riskerar att kraftigt försämras. Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen innebär sammantaget skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor. Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap och därmed investeringar och jobb. Förslaget riskerar även slå hårt mot statskassan. Det skriver Johan Fall, chef på Skatteavdelningen.

Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har i dag lagt fram ett flertal förslag som sammantaget innebär en skatteskärpning på företagandet med nästan 5 miljarder kr. Skattesatsen för utdelningar och kapitalinkomster inom gränsbeloppen höjs och en större del av inkomsterna från entreprenörskap ska beskattas som tjänsteinkomst, med de höga skattenivåer som gäller där.  Förenklingsregeln sänks kraftigt och nivåerna i de s.k. löneunderlagsreglerna sänks.

Att utredningsarbetet kunnat leda fram till så skadliga förslag har delvis sin förklaring i regeringens direktiv. Men tyvärr tycks utredningen också ha i brustit allvarligt i sina konsekvensanalyser.

Vid införandet av de 3:12-reglerna var syftet enbart att hantera spänningen i beskattning mellan inkomst av tjänst och på företagande. Reglerna ansågs då motverka företagsamheten och uppfattades av de berörda som illegitim. Under åren har regelverket lättats upp och även fått ett stimulerande syfte. De mest betydande förändringarna skedde vid 2005 års reform. Då sänktes skattesatsen, förenklingsregeln tillkom och utrymmet för utdelning ökades för att bättre spegla ägarnas risktagande utöver tillfört kapital.

Reformerna 2005 och åren därefter har varit en lyckad väg för Sverige. Storleken på utdelningarna inom sektorn har ökat kraftigt. Trots en sänkt skattesats har således staten fått in betydligt mer utdelningsskatt, en närmare beskrivning av utvecklingen finns här. Att dessa skatteintäkter kommer in samtidigt som förutsättningarna för näringslivet förbättrats är centralt att beakta. Det är olyckligt att utredningen inte har prioriterat att analysera och dra lärdomar av tidigare reformer.

Utredningens förslag är djupt bekymmersamt. Ett skifte till väsentligt skärpt entreprenörsbeskattning slår mot företagarnas förtroende för de skattemässiga villkoren för de risker som tas vis investeringar och nyanställningar. Det kan få långvariga negativa effekter för investeringar och syssel­sättningen i Sverige även om en återställare senare skulle aktualiseras. Förtroendet undergrävs när lättnader i regelverken inte kan förutsättas vara långlivade, samtidigt som resultat av nyföretagande och nyinvesteringar genereras först på sikt.

Risken är uppenbar att skatteskärpningar krymper skattebasen och att i slutänden skatteintäkterna inte alls ökar så som kalkyleras av utredningen. Erfarenheterna från hur tidigare lättnader stärkt statskassan talar för motsatsen.

Skattesmällar mot små och växande företag är det sista Sverige behöver. De flesta nya arbetstillfällen skapas idag bland just dessa företag. Detta är särskilt viktigt att beakta nu när multinationella företag varslar om att lägga ned eller flytta ut svenska verksamheter, nyligen aktuellt i bland annat ABB och Ericsson. 

Regeringen behöver lyfta ut och genomföra de förslag i betänkandet som är viktiga för en fortsatt god utveckling inom 3:12-bolagen. Särskilt viktigt är förslaget att slopa de begränsningar som gäller för aktieägare som äger mindre ägarandelar, den s.k. fyraprocentsspärren. Den slår hårt mot företagens möjlighet att rekrytera och styra nyckelpersoner och möjligheten att genomföra incitamentsprogram till anställda i företagen. 

Näringslivsorganisationer kraftsamlar mot skattehöjning

Svenskt Näringsliv, Företagarna och Fastighetsägarna Sverige protesterar mot förslaget att försämra 3:12-reglerna. ”Förslaget att försämra 3:12-reglerna drabbar små och växande företag”, skriver de på DI debatt.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot exitskatten: ”Ännu en företagsfientlig skatt”

SKATTER Remisstiden för exitskatten har gått ut och kritiken är svidande. För familjeföretagare är den föreslagna skatten ännu en i ledet av företagsfientliga skatter. ”Det känns som att synen som fanns på företagandet på 1970-talet är tillbaka”, säger familjeföretagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Exit utflyttningsskatt

REMISS Näringslivets Skattedelegation riktar skarp kritik mot förslaget till exitskatt i ett remissvar. Ett undermåligt utrett förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet, är slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Felriktat och historielöst om höjda ägarskatter

KOMMENTAR SNS konjunkturråd vill öka skatten på svenskt ägande och införa ny arvs- och fastighetsskatt. Det är högst olyckligt och driver bort ägandet från Sverige, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet

KOMMENTAR Skatteverket har presenterat förslag på nya beskattningsregler vid utflyttning från Sverige. Finansministern har uttalat sig positivt, men säger att reglerna blir krångligare. Förslaget stämmer dåligt överens med den syn på öppenhet och fri rörlighet som annars ofta värnas, skriver Johan Fall, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.