Skatteseminarium 2
Foto: SÖREN ANDERSSON

Om Sverige vill att fler människor ska ta de risker det innebär att starta och driva företag, då behöver vi fråga oss om den svenska miljön för risktagande är attraktiv nog, konstaterade nationalekonom Johan Lidefeldt.

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

NYHET Publicerad

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.

Salka Börjesson Eynon

Även högt upp i de politiska nivåerna finns en okunskap om vad det verkligen innebär att vara företagare, enligt Salka Börjesson Eynon, vd för Green Hotel Tällberg.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Vet människor vad ägarskatter är?

Det frågade skattechef Johan Fall retoriskt vid inledningen av seminariet ”Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga?” och svarade själv nej på båda frågorna.

– Det är därför som vi har gjort den här rapporten. Det finns en samsyn bland landets politiker att vi måste ha konkurrenskraftiga skattenivåer när det gäller rekryteringen av kompetenta medarbetare och att bolagsskatten har stor betydelse för hur de svenska företagen ska klara sig. Men de går inte att isolera från övriga skatter, till exempel kapital- och ägarskatter, säger han.

I rapporten, som är skriven av Johan Lidefeldt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, konstateras att det finns en risk för att vi tar de framgångsrika svenska företagen och den svenska företagsamheten för given. Men nya företag måste startas varje dag, bland annat för att komplettera de 50 000 generationsskiften som kommer att de närmaste åren och där just ägarskatterna ökar risken att flera av dem läggs ner.

– Om vi vill att fler människor ska ta de risker det innebär att starta och driva företag, då behöver vi fråga oss om den svenska miljön för risktagande är attraktiv nog, säger Johan Lidefeldt.

Tidigare har den gängse uppfattningen varit att höjda svenska skatter är ett litet problem för företagen och att ägarskatterna inte påverkar graden av investeringar. Men det är ett förlegat synsätt som motsägs av den moderna forskningen, menar Johan Lidefeldt.

– Det ökar risken för att pengarna stannar i företagen och inte frigörs för investeringar. Om vi däremot minskar skattetrycket på utdelningar vet vi att de ofta, via ägarna, letar sig vidare som investeringar till andra branscher och företag. Men det är svårt när den effektiva skatten på utdelningar i vissa lägen kan uppgå till drygt 50 procent, mer än något annat land i Europa.

Ett typexempel på det är ett räkneexempel där en investering, gjord i ett nytt företag på 10 000 euro år 2010, efter åtta år växt till en vinst på 190 000 euro. När den ska tas ut år 2018 försvinner hälften i skatt. Att ett sånt system inte ifrågasätts mer kan ha att göra med den diffusa synen på att vara företagare och att vara anställd.

– Vi måste hålla isär de två grupperna. En företagare tar risker, men vi gör det inte för att mjölka ur en massa vinster, som många tyvärr fortfarande tror. Även högt upp i de politiska nivåerna finns en okunskap om vad det verkligen innebär att vara företagare, säger Salka Börjesson Eynon, vd för Green Hotel Tällberg

Seminariet kunde därför konstatera att det behövs en betydande pedagogisk insats för att både förklara vad ägarskatter i själva verket är och hur de påverkar entreprenörskap och tillväxten av nya företag.

– Vi vill ju ha företagare av kött och blod, som har kontor, forskning och verksamhet här hemma i Sverige. Då måste vi också ge dem de bästa ekonomiska förutsättningarna att verka på den konkurrensutsatta globala marknaden. Vi får ingenting gratis, slår Liberalernas ekonomiskt politisk talesperson Mats Persson, fast.

Johan Lidefeldt avslutar sin rapport med ett par tydliga reformförslag med sikte på att underlätta för framväxten av fler företag i Sverige.

– En stegvis sänkning av den generella kapitalvinstskatten till 20 procent. Det kan ske stegvis över tid. Ett första steg kan vara att höja schablonen för anskaffningsvärde. Samtidigt bör vi genomföra en utredning om hur vi kan införa särskilda skattelättnader för finansiering av entreprenörsskapsföretag. Det ska gälla både professionella investerare och enskilda investerare eller grundare.

– Då följer vi samma väg som gjorts med bolagsskatten, som sänkts i flera steg av flera regeringar, som sänkts för att bibehålla den svenska konkurrenskraften.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.