Skatteseminarium 2
Foto: SÖREN ANDERSSON

Om Sverige vill att fler människor ska ta de risker det innebär att starta och driva företag, då behöver vi fråga oss om den svenska miljön för risktagande är attraktiv nog, konstaterade nationalekonom Johan Lidefeldt.

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

NYHET Publicerad

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.

Salka Börjesson Eynon

Även högt upp i de politiska nivåerna finns en okunskap om vad det verkligen innebär att vara företagare, enligt Salka Börjesson Eynon, vd för Green Hotel Tällberg.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Vet människor vad ägarskatter är?

Det frågade skattechef Johan Fall retoriskt vid inledningen av seminariet ”Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga?” och svarade själv nej på båda frågorna.

– Det är därför som vi har gjort den här rapporten. Det finns en samsyn bland landets politiker att vi måste ha konkurrenskraftiga skattenivåer när det gäller rekryteringen av kompetenta medarbetare och att bolagsskatten har stor betydelse för hur de svenska företagen ska klara sig. Men de går inte att isolera från övriga skatter, till exempel kapital- och ägarskatter, säger han.

I rapporten, som är skriven av Johan Lidefeldt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, konstateras att det finns en risk för att vi tar de framgångsrika svenska företagen och den svenska företagsamheten för given. Men nya företag måste startas varje dag, bland annat för att komplettera de 50 000 generationsskiften som kommer att de närmaste åren och där just ägarskatterna ökar risken att flera av dem läggs ner.

– Om vi vill att fler människor ska ta de risker det innebär att starta och driva företag, då behöver vi fråga oss om den svenska miljön för risktagande är attraktiv nog, säger Johan Lidefeldt.

Tidigare har den gängse uppfattningen varit att höjda svenska skatter är ett litet problem för företagen och att ägarskatterna inte påverkar graden av investeringar. Men det är ett förlegat synsätt som motsägs av den moderna forskningen, menar Johan Lidefeldt.

– Det ökar risken för att pengarna stannar i företagen och inte frigörs för investeringar. Om vi däremot minskar skattetrycket på utdelningar vet vi att de ofta, via ägarna, letar sig vidare som investeringar till andra branscher och företag. Men det är svårt när den effektiva skatten på utdelningar i vissa lägen kan uppgå till drygt 50 procent, mer än något annat land i Europa.

Ett typexempel på det är ett räkneexempel där en investering, gjord i ett nytt företag på 10 000 euro år 2010, efter åtta år växt till en vinst på 190 000 euro. När den ska tas ut år 2018 försvinner hälften i skatt. Att ett sånt system inte ifrågasätts mer kan ha att göra med den diffusa synen på att vara företagare och att vara anställd.

– Vi måste hålla isär de två grupperna. En företagare tar risker, men vi gör det inte för att mjölka ur en massa vinster, som många tyvärr fortfarande tror. Även högt upp i de politiska nivåerna finns en okunskap om vad det verkligen innebär att vara företagare, säger Salka Börjesson Eynon, vd för Green Hotel Tällberg

Seminariet kunde därför konstatera att det behövs en betydande pedagogisk insats för att både förklara vad ägarskatter i själva verket är och hur de påverkar entreprenörskap och tillväxten av nya företag.

– Vi vill ju ha företagare av kött och blod, som har kontor, forskning och verksamhet här hemma i Sverige. Då måste vi också ge dem de bästa ekonomiska förutsättningarna att verka på den konkurrensutsatta globala marknaden. Vi får ingenting gratis, slår Liberalernas ekonomiskt politisk talesperson Mats Persson, fast.

Johan Lidefeldt avslutar sin rapport med ett par tydliga reformförslag med sikte på att underlätta för framväxten av fler företag i Sverige.

– En stegvis sänkning av den generella kapitalvinstskatten till 20 procent. Det kan ske stegvis över tid. Ett första steg kan vara att höja schablonen för anskaffningsvärde. Samtidigt bör vi genomföra en utredning om hur vi kan införa särskilda skattelättnader för finansiering av entreprenörsskapsföretag. Det ska gälla både professionella investerare och enskilda investerare eller grundare.

– Då följer vi samma väg som gjorts med bolagsskatten, som sänkts i flera steg av flera regeringar, som sänkts för att bibehålla den svenska konkurrenskraften.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

NSD mediapris 2018 till Lotta Engzell Larsson

PRIS Näringslivets Skattedelegations (NSD) mediapris 2018 gick till Lotta Engzell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Mediapriset är ett stipendium på 100 000 kronor till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Blås inte liv i skadliga skatter

KOMMENTAR Socialdemokraterna dammar av det hårt kritiserade förslaget om en bankskatt. Men motiveringen att ”de som tjänar mest ska också vara med och betala" saknar grund. Dessutom är bankskatten sedan tidigare såväl utredd som utdömd och behovet av ytterligare skattehöjningar existerar inte, skriver nationalekonom Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Studie: "Ojämlikhet bra för tillväxten"

ÄGARSKATTER Att ojämlikhet skulle vara skadligt för ekonomiskt tillväxt är felaktigt menar Dr. Florian Neumeier. Hans analyser visar att det, åtminstone i rika länder, finns ett positivt förhållande mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. Här svarar han på fem frågor om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Ägarkapitalet tål inte höga skatter

SKATTER Kapitalskatter slår hårt mot entreprenörskap, visar en rapport som jämför ägarskatter i 16 OECD-länder från Svenskt Näringsliv. Sverige sticker ut jämfört med omvärlden genom att ha de i särklass högsta ägarskatterna.
NYHET Publicerad:

Sänkt ägarskatt bra för investeringsviljan

KOMMENTAR Svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Kapitalskatter hämmar entreprenörskap

SKATT Sänk kapitalskatterna med 100 miljarder. Det är ett förslag från Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. ”Skatterna på bolagsvinster, kapitalinkomster och fastigheter gör investeringar, sparande och entreprenörskap mindre lönsamt”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

SKATTER Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."
NYHET Publicerad:

Höj ambitionen med skattereformer

KOMMENTAR Statsminister Stefan Löfven flaggar för en skatteuppgörelse över blockgränsen efter valet. Det behövs många skattereformer, men framför allt rätt skattereformer på en rad områden som till exempel bolags-, ägar- och marginalskatter. Utgångspunkten bör vara hur skattesystemet kan förbättra Sveriges konkurrenskraft, skriver Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.