Olika världar för kapitalbeskattning

RAPPORT Publicerad

Regelverken för kapitalbeskattning ser olika ut i världens länder. Många länder har särskilda regler för kapitalvinster, det vill säga beskattningen av värdeförändringar mellan köp och försäljning av till exempel aktier. En ny kartläggning av regelverken i 45 länder (EU, OECD och BRIC) visar att drygt hälften av länderna alltid har lägre kapitalvinstbeskattning än Sverige. Bland dessa är det dessutom 10 länder som har full skattefrihet för kapitalvinster på aktier.

En möjlighet att skapa bättre förutsättningar för en konkurrenskraftigt svenskt skattesystem i förhållande till omvärlden vore att generellt sänka skattesatsen. Sveriges kapitalskatt på 30 procent är högre än snittet i omvärlden, som ligger på 17 procent.

Författare