”Det finns ingen gräddfil i vården”

NYHET Publicerad

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.

Elisabet Hagert

Elisabet Hagert

Foto: Ulf Simonsson
Torvald Östensson

Torvald Östensson

Idag har cirka 650 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring. Drygt två tredjedelar av dessa, 70 procent, betalas av arbetsgivaren och de kommer nu att bli förmånsbeskattade från juli nästa år.

Det har regeringen med stöd av Vänsterpartiet lagt fram som ett lagförslag, bland annat med motiveringen att det är ”En gräddfil för höginkomsttagare som ger dem förtur i vården.”

– Det är helt fel. I veckan har vi bland annat haft en gruvarbetare från Kiruna, en mjölkbonde från Dalarna, en målare som driver ett mindre företag och en städerska från Stockholm bland våra patienter. Det är alltså människor med jobb som sliter på kroppen och som tagit ett eget ansvar för att få den specialistvård de behöver.

Det säger Elisabet Hagert som driver specialistkliniken Hand & Foot Surgery Center i Stockholm. Bland patienterna överväger antalet egna företagare som behöver en snabb behandling och möjlighet att styra när den ska ske.

– En företagare behövde opereras för en förslitning i armen. Vi planerade in den till exakt den dag han ville ha. Det gör att han slipper en oviss väntan på operation och en trolig sjukskrivning inför den. Det gör att han kan hålla igång företaget och de fem anställda, säger hon.

Liksom för småföretagare är sjukvårdsförsäkringen också ett sätt för anställda med lägre inkomster att slippa det inkomstbortfall som uppstår vid en sjukskrivning. Siffror från Skandia visar att det är människor i lönespannet 20 000 – 40 000 kronor i månaden som oftast har en privat sjukförsäkring, i de flesta fall via sin arbetsgivare. Där återfinns dubbelt så många försäkringstagare jämfört med dem som tjänar över 75 000 kronor per månad.

Enligt regeringen beräkningar ska den nya förmånsskatten ge cirka 1 miljard till statskassan. På Skandia ifrågasätter man den uträkningen eftersom den inte tagit hänsyn till eventuella konsekvenser.

– Efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar har vuxit i takt med att ökade vårdköer och dålig tillgänglighet i vården. Problemet är inte vårdförsäkringarna utan den offentliga vården. Vi avlastar den redan hårt ansträngda vården. Genom att förmånsbeskatta försäkringar skulle man skapa ett flöde av patienter in i den offentliga vården och därmed öka kostnaderna och öka på köer. Därmed skulle den relativt blygsamma skatteintäkten om en miljard snabbt ätas upp, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Bland företagen är oron stor över vad regeringens planer kan orsaka. Torvald Östensson driver förpackningsföretaget Umpac i Umeå. För några år sedan var en av de åtta anställda borta från jobbet i fem månader i samband med en tämligen enkel knäoperation. Det höll på att knäcka verksamheten eftersom man samtidigt hade en annan medarbetare långtidssjukriven. Sedan dess har de anställda utrustas med en sjukförsäkring och den är också testad i ett skarpt läge.

– Jag behövde själv en fotoperation. Det tog tre veckor från första besök till att jag var tillbaka på jobbet igen. En sjukvårdsförsäkring är helt enkelt en säkerhetsfråga för oss för att kunna hålla produktionen igång, säger Torvald Östensson som räknar med att det kan bli diskussioner med de anställda om förmånsbeskattningen träder i kraft.

– Jag skulle tro att de vill att företaget ska kompensera med motsvarande summa som skatten är. Men vi har inte råd med både försäkringen och kostnaden för skatten så då stryker jag antagligen försäkringen.

Det är en skrämmande framtidsbild menar Elisabet Hagert och pekar på att det är utsatta grupper som i första hand har nytta av en sjukvårdsförsäkring, inte de som regeringen säger sig vilja stoppa.

– Det här är ingen gräddfil i vården. Det är vardag för vanliga, arbetande människor med ett desperat behov av att snabbt kunna få den specialistvård de behöver, säger hon.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer pengar i statskassan

SKATTER Höjs skatten över en viss nivå motverkar den sitt syfte. Då blir det istället mindre pengar till staten. Om den statliga skatten och värnskatten togs bort skulle det vara en helt självfinansierande reform, säger en nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.
NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Flygskatt ett slag i luften

KOMMENTAR En nationell flygskatt har ingen positiv effekt på miljön. Dessutom verkar regeringen inte ta kritiken mot förslaget på allvar. Det vore ärligare att säga att skatten ska användas för att fylla på statskassan. Det skriver miljöexpert Maria Sunér Fleming och skattechef Johan Fall.