”Det finns ingen gräddfil i vården”

NYHET Publicerad

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.

Elisabet Hagert

Elisabet Hagert

Foto: Ulf Simonsson
Torvald Östensson

Torvald Östensson

Idag har cirka 650 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring. Drygt två tredjedelar av dessa, 70 procent, betalas av arbetsgivaren och de kommer nu att bli förmånsbeskattade från juli nästa år.

Det har regeringen med stöd av Vänsterpartiet lagt fram som ett lagförslag, bland annat med motiveringen att det är ”En gräddfil för höginkomsttagare som ger dem förtur i vården.”

– Det är helt fel. I veckan har vi bland annat haft en gruvarbetare från Kiruna, en mjölkbonde från Dalarna, en målare som driver ett mindre företag och en städerska från Stockholm bland våra patienter. Det är alltså människor med jobb som sliter på kroppen och som tagit ett eget ansvar för att få den specialistvård de behöver.

Det säger Elisabet Hagert som driver specialistkliniken Hand & Foot Surgery Center i Stockholm. Bland patienterna överväger antalet egna företagare som behöver en snabb behandling och möjlighet att styra när den ska ske.

– En företagare behövde opereras för en förslitning i armen. Vi planerade in den till exakt den dag han ville ha. Det gör att han slipper en oviss väntan på operation och en trolig sjukskrivning inför den. Det gör att han kan hålla igång företaget och de fem anställda, säger hon.

Liksom för småföretagare är sjukvårdsförsäkringen också ett sätt för anställda med lägre inkomster att slippa det inkomstbortfall som uppstår vid en sjukskrivning. Siffror från Skandia visar att det är människor i lönespannet 20 000 – 40 000 kronor i månaden som oftast har en privat sjukförsäkring, i de flesta fall via sin arbetsgivare. Där återfinns dubbelt så många försäkringstagare jämfört med dem som tjänar över 75 000 kronor per månad.

Enligt regeringen beräkningar ska den nya förmånsskatten ge cirka 1 miljard till statskassan. På Skandia ifrågasätter man den uträkningen eftersom den inte tagit hänsyn till eventuella konsekvenser.

– Efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar har vuxit i takt med att ökade vårdköer och dålig tillgänglighet i vården. Problemet är inte vårdförsäkringarna utan den offentliga vården. Vi avlastar den redan hårt ansträngda vården. Genom att förmånsbeskatta försäkringar skulle man skapa ett flöde av patienter in i den offentliga vården och därmed öka kostnaderna och öka på köer. Därmed skulle den relativt blygsamma skatteintäkten om en miljard snabbt ätas upp, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Bland företagen är oron stor över vad regeringens planer kan orsaka. Torvald Östensson driver förpackningsföretaget Umpac i Umeå. För några år sedan var en av de åtta anställda borta från jobbet i fem månader i samband med en tämligen enkel knäoperation. Det höll på att knäcka verksamheten eftersom man samtidigt hade en annan medarbetare långtidssjukriven. Sedan dess har de anställda utrustas med en sjukförsäkring och den är också testad i ett skarpt läge.

– Jag behövde själv en fotoperation. Det tog tre veckor från första besök till att jag var tillbaka på jobbet igen. En sjukvårdsförsäkring är helt enkelt en säkerhetsfråga för oss för att kunna hålla produktionen igång, säger Torvald Östensson som räknar med att det kan bli diskussioner med de anställda om förmånsbeskattningen träder i kraft.

– Jag skulle tro att de vill att företaget ska kompensera med motsvarande summa som skatten är. Men vi har inte råd med både försäkringen och kostnaden för skatten så då stryker jag antagligen försäkringen.

Det är en skrämmande framtidsbild menar Elisabet Hagert och pekar på att det är utsatta grupper som i första hand har nytta av en sjukvårdsförsäkring, inte de som regeringen säger sig vilja stoppa.

– Det här är ingen gräddfil i vården. Det är vardag för vanliga, arbetande människor med ett desperat behov av att snabbt kunna få den specialistvård de behöver, säger hon.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Flygskatt ett slag i luften

KOMMENTAR En nationell flygskatt har ingen positiv effekt på miljön. Dessutom verkar regeringen inte ta kritiken mot förslaget på allvar. Det vore ärligare att säga att skatten ska användas för att fylla på statskassan. Det skriver miljöexpert Maria Sunér Fleming och skattechef Johan Fall.  
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten långt ifrån avgjord

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.
NYHET Publicerad:

Arla sänker utsläppen med 60 procent på vägarna

TV Arla ligger i täten i arbetet med att minska klimatpåverkan för transporter. Under drygt tio år har företaget minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.
NYHET Publicerad:

Sparbankerna hotas av en finansskatt

FINANSSKATT Sparbankerna varnar för att finansskatten kommer att slå hårt mot landsbygden. Både service och skatteunderlag är hotade när lokala kontor i landsbygdskommunerna kan tvingas stänga.  
NYHET Publicerad:

Regeringen backar efter företagarkritik

FINANSSKATTEN Regeringen ser över förslaget om en ny finansskatt efter kritik från flera remissinstanser. Svenskt Näringsliv anser att det är bra att regeringen hörsammar den massiva kritik som förslaget har fått. "Men det vore bättre med ett klart besked att förslaget dras tillbaka", säger skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygskatten hinder för mer miljövänligt flyg

FLYGSKATT Flygskatten ska minska flygets miljöpåverkan, det är tanken. Men i en hårt konkurrensutsatt bransch riskerar den att få motsatt effekt. Flygbolagen har helt enkelt inte råd att själva driva på den teknikutveckling som i många fall har gett bättre resultat än regeringen egna miljömål.
NYHET Publicerad:

Försämra inte entreprenörsskatten

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs remissvar om de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning riktas kritik mot en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben, skriver Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Nu slår nya pensionsskatten till

SKATTER Försäkringsbranschen och dess kunder skulle drabbas hårt om regeringens nya finansskatt blir verklighet. Om förslaget går igenom blir försäkringsavgifterna högre och pensionerna lägre. Det är snarare en pensionsskatt, menar flera aktörer i försäkringsbranschen.
NYHET Publicerad:

Höjd farledsavgift stoppar miljövänliga sjötransporter

TV Minskat antal sjötransporter och sämre konkurrenskraft för svenska hamnar. Den höjda farledsavgiften ger negativa effekter för både miljön och näringslivet i norra Sverige. "Vi omvärderar hela vår investering i en ny produktionsanläggning", meddelar ett byggföretag i Piteå.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt slår hårt mot Polarbröd

KILOMETERSKATT Regeringens motivering till varför en kilometerskatt behövs håller inte. Den kommer snarare stjälpa än hjälpa det utvecklingsarbete kring fossilfritt bränsle som redan pågår. Det säger Polarbröds logistikchef Johan Granberg. ”Baserat på regeringens motivering så missar de målet fullständigt”.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Finansskatt slår hårt mot Stockholm

SKATT Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att den föreslagna finansskatten riskerar leda till att närmare 10 000 finansjobb går förlorade. "Dessutom är tajmingen sällsynt dålig eftersom vi faktiskt har möjlighet att locka till oss finansinstitut från London i och med brexit", säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
NYHET Publicerad:

Finansskatten hotar tusentals jobb

SKATT En ny finansskatt skulle hota tusentals jobb och svenska företags konkurrenskraft. Johan Hansing är chefekonom på Svenska Bankföreningen, och han hoppas att regeringen lystrar till kritiken. "Oavsett vad man tycker om behovet och lämpligheten att beskatta finanssektorn så är min slutsats att utredningens förslag är ett särskilt dåligt sätt att göra det på".
NYHET Publicerad:

Det behövs många skattereformer

KOMMENTAR Skattediskussionen behöver bli mer konkret. Genom att åtgärda skadliga skatter kan tillväxten främjas och skattebaserna växa i en god spiral. Skatterna behöver användas som konkurrensmedel, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Finansskatt skulle drabba fler än 300 000 företag

KOMMENTAR Hundratusentals företag påverkas negativt av den föreslagna skatten på finansiella tjänster. Konsekvensen är utflyttning av företag och färre jobb, skriver skattechef Johan Fall.