Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.

Mats Claesson Veteranpoolen

Mats Claesson, vd för Veteranpoolen.

Gunbritt Nyberg

Gunbritt Nyberg, vd för Senioruthyrning.se.

Joacim Olsson

Joacim Olsson, vd för organisationen Skattebetalarna.

2007 sänktes arbetsgivaravgifterna för anställda över 65 år, från den ursprungliga avgiften på 31.42 procent till 10,21 procent. Som en följd startades många bemanningsföretag som anställer seniorer och fler äldre valde att starta eget. Enligt föreningen Skattebetalarna resulterade sänkningen i att 100 000 fler seniorer arbetar idag än tidigare.

I regeringens vårbudget kan förslaget en särskild löneskatt på äldre återigen bli aktuellt. Det är något som inte välkomnas av företag i branschen.

– En särskild löneskatt på äldre blir en blöt filt på företag i vår bransch, säger Mats Claesson, vd för Veteranpoolen, Sveriges största bemanningsföretag för pensionärer med runt 9 000 anställda.

I regeringens budgetproposition i höstas ville man sätta löneskatten för personer över 65 år till 5,6 procent, vilket skulle innebära arbetsgivaravgifter på nästan 16 procent. Mats Claesson berättar att Veteranpoolen kommer klara förändringen men att de ökade kostnaderna med en sådan skattehöjning skulle kunna sakta ner expansionstakten.

– Vi fakturerar runt 300 000 timmar om året. Med en särskild löneskatt skulle det innebära en kostnad om ca 8 kronor mer i timmen. På årsbasis är det mer än två miljoner kronor i ökade kostnader, säger Mats Claesson.

Enligt honom är det svårt för företag i branschen att effektivisera eftersom deras största utgift är lönekostnader. Lösningen är att höja priserna eller anställa färre.

– Vi kan inte effektivisera på samma sätt som i industrin, säger Mats Claesson.

Finns behov att arbeta även som äldre

Han tror att en löneskatt kan slå hårt mot mindre aktörer i branschen som ännu inte lyckats jobba upp en buffert.  Mats Claesson pekar också på att det finns ett stort behov hos många äldre att arbeta längre än till 65.

– Det kan bero på att man vill känna att man är med och bidrar till samhällets utveckling samtidigt som man kommer ut och träffar nya människor. Höjda kostnader att anställa äldre skapar oro i denna grupp, säger han.  

Gunbritt Nyberg är vd för Senioruthyrning.se, ett Franschisebaserat företag som rekryterar personer över 67 år. Företaget har runt 500 medarbetare och finns på nio orter i Sverige. En löneskatt skulle innebära höjda priser.

– Vi har god ekonomi och stora möjligheter till expansion, men just nu är vi lite försiktiga när det kommer till att expandera till andra städer, eftersom det liggande förslaget från regeringen är så otydligt. Men vi räknar dock med att det blir en höjning i vårbudgeten, säger Gunbritt Nyberg.

Höjning slår mot egenföretagare

Peter Gerlach, planeringschef på finansdepartementet, meddelar via e-post att regeringen fortfarande vill höja arbetsgivaravgiften för äldre. Han pekar på att utvärderingar visar att sänkningar av socialavgifterna är ineffektivt som jobbskapande åtgärd.

”Vi vill därför reducera nedsättningen av arbetsgivaravgiften för personer över 65 år (Enligt vad vi föreslog i Budgetpropositionen för 2015 så blir den nedsatt till ungefär hälften istället för att vara nedsatt till ungefär en tredjedel) Även med den genomförda förändringen kommer det alltså att vara mycket ekonomiskt gynnsamt för äldre att arbeta vidare och för arbetsgivare att behålla personal över 65 års ålder”, skriver han.

Joacim Olsson, vd för organisationen Skattebetalarna, är kritisk och pekar på att en höjning inte bara slår mot företag som anställer äldre – det slår även mot personer över 65 år som startar egna företag.

– Det kan vara personer som suttit fast i en anställning och först på äldre dagar sett möjligheten att starta en egen verksamhet, säger han.

Enligt organisationen innebär regeringens förslag en skattehöjning på 23 520 kronor om året för en egenföretagare eller anställd med en månadsinkomst på 35 000 kronor. Joacim Olsson lyfter även fram att antalet egenföretagare som är över 65 år nästintill har fördubblats sedan 2007.

– 2006 hade vi 41 000 företagare över 65 år, idag har vi 72 000. En ganska markant ökning på några få år. En stor del av den effekten kan man tillskriva de här skattelättnaderna, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Verkligt skattetapp när skattebasen urholkas

DEBATT Irlands fördelaktiga skattesystem lockar globala storföretag att lägga sin internationella bas där, vilket leder till stora vinster för ekonomin. Sverige halkar däremot efter. "Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige". Det skriver Krister Andersson, chef för skatteavdelningen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Utländska experter fast i svensk byråkrati

SKATTER Trots liknande expertskatt är Sverige betydligt sämre än Danmark på att attrahera utländsk spetskompetens. Enligt skattejuristen Anders Lilja är förklaringarna flera. ”Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda”, sade han under ett seminarium.  
NYHET Publicerad:

De mest skadliga skatterna hotar förvärras ytterligare

KOMMENTAR Regeringen lägger sten på börda om man går vidare med att förvärra de mest skadliga skatterna. Det är skadligt för företagandet och jobben och försvårar ytterligare att uppnå målet om Europas lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dyrare på krogen med höjd arbetsgivaravgift

SKATTER De största prisökningarna på tio år. Sedan arbetsavgifterna höjdes den 1 juni har priserna i restaurangnäringen skjutit i höjden.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Nya skattehöjningsförslag strider mot arbetslinjen

KOMMENTAREN Svenskt Näringsliv kritiserar i ett remissvar regeringens förslag om att ännu fler arbetande svenskar ska få hög marginalskatt. ”Förslaget strider mot vad som får anses vara en rimlig uppfattning om arbetslinjen”, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Bra med sänkt skatt för pensionärer som jobbar

KOMMENTAR Skatterna påverkar människors val om arbete och pension. Enligt en ny rapport av professor emeritus Lennart Flood kan utökade skattelättnader för äldre få kraftigt positiva effekter för sysselsättningen. Det är viktigt att ta fasta på värdet av skattesänkningar, skriver nationalekonomen Johan Fall i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sluta slå på den som ligger – satsa på en företagaragenda!

KOMMENTAR Den 13 april lägger regeringen fram vårbudgeten, i en tid när bekymrade bedömningar håller på att byta ut den ökade framtidstron som företagarna tidigare känt. "Det är förvånande att regeringen väljer att skicka så många negativa signaler till landets befintliga och presumtiva företagare", skriver Krister Andersson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skattehöjningsförslag strider mot arbetslinjen

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv kritiserar i ett remissvar regeringens förslag om höjd skatt för 1,2 miljoner arbetande svenskar. ”Förslaget strider mot vad som får anses vara en rimlig uppfattning om arbetslinjen”, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Nytänkande bättre än gamla skatter

DEBATT Sverige står inför en rad tuffa utmaningar på både kort och lång sikt. Vi kan klara dem – om vi förmår att tänka nytt och reformera. Men tyvärr märks inte mycket nytänkande inom politiken. Det skriver ordförande Jens Spendrup på Di Debatt.
NYHET Publicerad:

Pris till två som förklarar skatterna

SKATTER Skatter är en av våra största utgiftsposter. Men hur fungerar skatter egentligen? Journalisterna Marie Edholm och Hans Strandberg är bra på att förklara det och här därför belönats med Näringslivets Skattedelegations mediapris.
NYHET Publicerad:

V aviserar skadliga skattehöjningar

KOMMENTAR I en DN-intervju i slutet av förra veckan berättade riksdagskvinnan Ulla Andersson (V) om nya skattehöjningar för en grupp om 58 000 personer. Men det är ytterligare en dryg miljon personer som drabbas och vad värre är tar hela samhällsekonomin skada. Förslaget kommer inte underlätta, utan tvärtom göra det svårare, att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet.
NYHET Publicerad:

Slopad ungdomsrabatt tvingar honom till konkurs

ARBETSGIVARAVGIFT Höjningen av arbetsgivaravgiften för unga blev spiken i kistan för telemarketingföretaget Reffekt. En vecka efter att höjningen genomförts lämnade ägaren Micael Jönsson in en ansökan om konkurs. 35 personer under 25 år förlorar sitt jobb.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter är skadligt

KOMMENTAR Marginalskatten är en "värsting" i skattesystemet. Den har udden riktad mot yrkesgrupper som ofta har nyckelpositioner i företagen. Marginalskatten borde sänkas, inte höjas, uppmanar skatteexpert Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Andelen äldre som arbetar ökar

SYSSELSÄTTNING Sveriges radio rapporterar att antalet sysselsatta i Sverige i åldrarna mellan 65 och 74 år ökar snabbast i hela EU, enligt siffror från organisationen Skattebetalarna.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Dolda lönekostnader retar företagare

SKATTER En anställd kostar arbetsgivaren betydligt mer än av vad som framgår av lönebeskedet. En stor del av lönekostnaden består av osynliga skatter som många inte känner till, vilket retar företagare. ”Det är absolut viktigt att visa på det totala beloppet för arbetskostnaden. Att som hittills mörka det gynnar ingen”, säger Thomas Wissgården vd för Isoflex.