Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.

Mats Claesson Veteranpoolen

Mats Claesson, vd för Veteranpoolen.

Gunbritt Nyberg

Gunbritt Nyberg, vd för Senioruthyrning.se.

Joacim Olsson

Joacim Olsson, vd för organisationen Skattebetalarna.

2007 sänktes arbetsgivaravgifterna för anställda över 65 år, från den ursprungliga avgiften på 31.42 procent till 10,21 procent. Som en följd startades många bemanningsföretag som anställer seniorer och fler äldre valde att starta eget. Enligt föreningen Skattebetalarna resulterade sänkningen i att 100 000 fler seniorer arbetar idag än tidigare.

I regeringens vårbudget kan förslaget en särskild löneskatt på äldre återigen bli aktuellt. Det är något som inte välkomnas av företag i branschen.

– En särskild löneskatt på äldre blir en blöt filt på företag i vår bransch, säger Mats Claesson, vd för Veteranpoolen, Sveriges största bemanningsföretag för pensionärer med runt 9 000 anställda.

I regeringens budgetproposition i höstas ville man sätta löneskatten för personer över 65 år till 5,6 procent, vilket skulle innebära arbetsgivaravgifter på nästan 16 procent. Mats Claesson berättar att Veteranpoolen kommer klara förändringen men att de ökade kostnaderna med en sådan skattehöjning skulle kunna sakta ner expansionstakten.

– Vi fakturerar runt 300 000 timmar om året. Med en särskild löneskatt skulle det innebära en kostnad om ca 8 kronor mer i timmen. På årsbasis är det mer än två miljoner kronor i ökade kostnader, säger Mats Claesson.

Enligt honom är det svårt för företag i branschen att effektivisera eftersom deras största utgift är lönekostnader. Lösningen är att höja priserna eller anställa färre.

– Vi kan inte effektivisera på samma sätt som i industrin, säger Mats Claesson.

Finns behov att arbeta även som äldre

Han tror att en löneskatt kan slå hårt mot mindre aktörer i branschen som ännu inte lyckats jobba upp en buffert.  Mats Claesson pekar också på att det finns ett stort behov hos många äldre att arbeta längre än till 65.

– Det kan bero på att man vill känna att man är med och bidrar till samhällets utveckling samtidigt som man kommer ut och träffar nya människor. Höjda kostnader att anställa äldre skapar oro i denna grupp, säger han.  

Gunbritt Nyberg är vd för Senioruthyrning.se, ett Franschisebaserat företag som rekryterar personer över 67 år. Företaget har runt 500 medarbetare och finns på nio orter i Sverige. En löneskatt skulle innebära höjda priser.

– Vi har god ekonomi och stora möjligheter till expansion, men just nu är vi lite försiktiga när det kommer till att expandera till andra städer, eftersom det liggande förslaget från regeringen är så otydligt. Men vi räknar dock med att det blir en höjning i vårbudgeten, säger Gunbritt Nyberg.

Höjning slår mot egenföretagare

Peter Gerlach, planeringschef på finansdepartementet, meddelar via e-post att regeringen fortfarande vill höja arbetsgivaravgiften för äldre. Han pekar på att utvärderingar visar att sänkningar av socialavgifterna är ineffektivt som jobbskapande åtgärd.

”Vi vill därför reducera nedsättningen av arbetsgivaravgiften för personer över 65 år (Enligt vad vi föreslog i Budgetpropositionen för 2015 så blir den nedsatt till ungefär hälften istället för att vara nedsatt till ungefär en tredjedel) Även med den genomförda förändringen kommer det alltså att vara mycket ekonomiskt gynnsamt för äldre att arbeta vidare och för arbetsgivare att behålla personal över 65 års ålder”, skriver han.

Joacim Olsson, vd för organisationen Skattebetalarna, är kritisk och pekar på att en höjning inte bara slår mot företag som anställer äldre – det slår även mot personer över 65 år som startar egna företag.

– Det kan vara personer som suttit fast i en anställning och först på äldre dagar sett möjligheten att starta en egen verksamhet, säger han.

Enligt organisationen innebär regeringens förslag en skattehöjning på 23 520 kronor om året för en egenföretagare eller anställd med en månadsinkomst på 35 000 kronor. Joacim Olsson lyfter även fram att antalet egenföretagare som är över 65 år nästintill har fördubblats sedan 2007.

– 2006 hade vi 41 000 företagare över 65 år, idag har vi 72 000. En ganska markant ökning på några få år. En stor del av den effekten kan man tillskriva de här skattelättnaderna, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Högst skatt i världen – nu ger han upp

SKATT Serieentreprenören Bror Lövbrand fick världens högsta skatt. Nu har han lämnat högskattekommunen Dorotea och tagit jobben med sig. ”Jag orkade inte se ett samhälle raseras”, säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar skatten på en genomsnittlig lön

SKATTER Vanliga löntagare får i verkligheten inte behålla hälften av lönen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer pengar i statskassan

SKATTER Höjs skatten över en viss nivå motverkar den sitt syfte. Då blir det istället mindre pengar till staten. Om den statliga skatten och värnskatten togs bort skulle det vara en helt självfinansierande reform, säger en nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.
NYHET Publicerad:

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.