"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

NYHET Publicerad

DEBATT Svensk ekonomi går starkt framåt, men regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort guldläget istället för att utnyttja det. Det är djupt bekymmersamt. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.

Johan Fall

Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Reformer görs bäst från en styrkeposition. I flera avseenden befinner sig Sverige i ett sådant läge. Vi borde därför utnyttja tillfället då flera viktiga åtgärder behövs på skatteområdet. Under våren har det dock sett mörkt ut med insikt och förmåga på den politiska scenen.

En ljusnande världskonjunktur tillsammans med fortsatt extremlåga räntor gör att svensk ekonomi utvecklas starkt just nu. Tillväxten är en god bit över EU-snittet och statsfinanserna är bland de starkaste i Europa. Men i den allt tuffare internationella konkurrensen tätnar ändå orosmolnen.

Problembilden bekräftas i Svenskt Näringslivs färska undersökning som visar att 31 000 tillfrågade företagare ger företagsklimatet i Sverige det sämsta sammanfattande omdömet någonsin. I medierna duggar rapporterna tätt om utflyttning av huvudkontor. Allvarliga missgrepp framför allt bland skatterna undergräver utvecklingen framöver.

Skatterna på arbete höjs för de som vill jobba mer och ta ökat ansvar. Genom upprepade försämringar av dolda beräkningsregler drabbas vanliga yrken som poliser och sjuksköterskor. Antalet personer som inte ens får behålla hälften av en inkomstökning stiger från en dryg miljon till över 1,4 miljoner under innevarande mandatperiod. Andelen heltidsarbetande med marginalskatt över 50 procent går från 29 till 36 procent. Dessutom har jobbskatteavdraget dragits in för dem med högre inkomster. Detta krymper skattebaserna så mycket att statskassan i slutänden får se intäkterna minska.

Entreprenörsskatten höjs med över 3 miljarder kronor när regeringen går vidare med skärpningarna av de så kallade 3:12-reglerna. En 25-procentig höjning av skattesatsen hotar liksom ger svagare drivkrafter att anställa. Allvarligast är dock att tilltron skadas, vilket avhåller dem som står inför riskfyllda beslut att starta eller expandera en verksamhet.

Bankerna beläggs med nya pålagor vilket får övervältrade kostnader på företagare och konsumenter som följd. Dessutom ökar osäkerheten i villervallan av ändringar för resolutionsavgiften och nya diffusa hot om ännu ett försök till bankskatt i tio-miljardersklassen.

Flygskatten försvårar för inte minst regionalt näringsliv och lär driva aktivitet bort från Sverige i gränsområden som Öresund. Skatten påstås miljöstyrande men är i realiteten bara till för att dra in pengar. Ett helt batteri av andra punktskattehöjningar har också lanserats. För bensin och diesel ökar numera bördorna varje år med en ny indexering, utan att nya riksdagsbeslut fattas. Den kommande kemikalieskatten saknar motstycke i krånglighet. Den ska betalas inom fem dagar, deklarationsblanketten är sex sidor och behörig firmatecknare ska signera.

Sammantaget har skattehöjningar på brutto 80 miljarder kronor beslutats eller föreslagits under mandatperioden. Det kommer slå mot företagandet, investeringarna och jobben. Samtidigt saknas stram utgiftspolitik men det innebär faktiskt också att en stor förbättringspotential finns.

Sveriges marginalskatter, som idag är högst i världen, behöver sänkas för att underlätta jakten på talanger. Eftersom 4 av 5 jobb skapas i små företag är det angeläget att avstå försämringar av entreprenörskatterna, men också att förbättra genom att underlätta generationsskiften och medarbetares möjligheter till delägarskap. Vår konkurrenskraft kan därtill enkelt stärkas genom att avstå skadliga specialskatter på allt från banker till kemikalier.

Inom bolagsbeskattningen måste dagens rättsosäkra ränteavdragsregler bort. Anpassningar till omvärlden och EU-direktiv behöver ha konkurrenskraftiga strukturer och nivåer och ta fasta på att det svenska näringslivet allt jämnt är kapitalintensivt. Alla konkurrentländer har valt regler baserade på EBITDA och det borde vara självklart även för Sverige.

Regeringens offensiv att den 8 juni gå vidare med höjd skatt på arbete, företagande och finansiering har skruvat upp den politiska konfliktnivån. Oppositionspartierna har varit ense om målet att stoppa skadliga skattehöjningar och gårdagens besked från Finansutskottets majoritet var ett steg mot att hitta ett medel. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet. En allt mer bekymrad företagarkår väntar otåligt på besked.

Det är djupt bekymmersamt hur skattepolitiken utvecklats under innevarande mandatperiod. Dagens trots allt gynnsamma styrkeposition statsfinansiellt och konjunkturellt är egentligen utmärkt för att vidta kloka skatteåtgärder. Detta guldläge får inte schabblas bort. Det är hög tid att lägga om kursen och istället låta bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft bli ledstjärnor för skatternas utformning.

Artikeln publicerades på DI Debatt 15/6.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.