”En ovärdig debatt om flyget”

NYHET Publicerad

FLYGSKATT Opinionen är kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett stort motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.

Mattias Dahl
Foto: Thomas Johansson/TT

Transportföretagens vd Mattias Dahl

På söndag, den 1 april, införs flygskatten i Sverige. Det innebär att alla flygresor som utgår från Sverige, inrikes och utrikes, blir 60, 250 eller 400 kronor dyrare. Det är en skatt som flygbranschen men även miljödebattörer som Fores vd Mattias Goldmann har kritiserat hårt, främst för att den inte tar sig an det som den säger sig påverka, flygets miljöpåverkan.

– Det är en provocerande skatt, främst för att den är kvantitativ och slår rakt över mot flygbolagen vare sig de har moderna, bränsleeffektiva flygplan eller flyger gamla maskiner med helt andra utsläpp. Men den saknar också konsekvensanalys: vad kommer att hända med våra flygbolag, våra regionala flygplatser, tillgängligheten till Sverige och i förlängningen av det, vår konkurrenskraft?

Det frågar Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen som tillstår att det funnits en försiktighet från branschen att ta den debatt som har förts kring flyget den senaste tiden. Det har gett utrymme för ett fritt tyckande och en allt mer högljudd diskussion där konkreta fakta spelat mindre roll. Fredrik Kämpfe, nytillträdd branschchef på Svenska Flygbranschen är inne på samma spår:

– Det sägs att flyget inte bär sina kostnader vilket är direkt felaktigt. Flygbolagen bekostar stora delar av infrastrukturen på landets flygplatser med sina avgifter. I fortsättningen ska vi bli tydligare med vad flyget står för och bidrar med, säger han.

Varken Mattias Dahl eller Fredrik Kämpfe vill spekulera i vilken effekt som skatten kommer att få på flyget i Sverige. Visserligen har både Norwegian och SAS flaggat för att det kan påverka antalet nya linjer till och från Sverige och även minska antalet flygningar på mindre inrikeslinjer. Regeringen har också, för säkerhets skull, anslagit 100 miljoner i ”räddningspengar” till de mindre flygplatser i främst norra Sverige som kan få problem om flygtrafiken sviker.

– Flygbranschen har ingenting emot tuffa krav kring hållbarhet och miljöpåverkan. Tvärt om faktiskt. Flygindustrin har under lång tid utvecklat ny teknik som gradvis lett till stora miljövinster. Flyget har minskat bränsleförbrukningen med 80 procent sedan 60-talet och utsläppen per person-km minskade med nära 37 procent mellan 1990-2014. Det är siffror som entydigt visar flygets vilja och kraft att hantera frågan med egna initiativ. Globalt har man enats om att flyget 2050 ska ha halverat utsläppen jämfört med 2005 års nivå och inom EU ingår flyget redan i systemet med utsläppsrätter, säger Mattias Dahl och fortsätter:

– Jag är övertygad om att en betydligt mer effektiv väg hade varit att ta upp diskussionen med oss om till exempel differentierade avgifter för utsläpp. Det har man i Norge vilket inspirerar flygbolagen till att satsa på ny teknik, allt från moderna flygplan till biobränsle och eldrift.

I dagsläget har flygbranschen tagit flera egna initiativ till en minskad miljöpåverkan. Flygbolaget BRA moderniserade nyligen hala den propellerdrivna flygplansflottan och sänkte i ett steg utsläppen med 30 procent. BRA är även som första flygbolag med i regeringsalternativet Fossilfritt Sverige.

– Sedan 2015 har vi arbetat med mål att bland annat halvera utsläppen från våra flygningar fram till 2025. Vi arbetar också mot målet att ha ett fossilfritt flyg år 2030, säger Anna Soltorp, Hållbarhetschef hos BRA.

Likande insatser sker hos ett flertal av de flygbolag som opererar i Sverige och bland annat regelbundet tankar bioflygbränsle på de flygplatser där det finns tillgängligt. På ett mer övergripande plan arbetar branschorganisationen Svenskt Flyg på att sammanställa en handlingsplan, Färdplan för fossilfritt flyg. Den ska visa hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

– Vi skulle också kunna påverka flygvägar och inleda ett nordiskt samarbete kring elflyg och produktion av bioflygbränsle, bara för att ta två exempel. Men det kräver att regeringen är med och jagar på arbetet i olika internationella organ istället för att bestraffa oss med skatter som inte ger någon effekt.

– Ge oss en morot, invitera oss till konstruktiva samtal om det som vi faktiskt kan bäst, flyget. Men om vi enbart reduceras till miljömässiga syndabockar blir det en ovärdig debatt om flyget, säger Mattias Dahl.

Skatt i tre nivåer

60 kronor för inrikes och Europa

250 kronor för längre utlandsresor upp till 600 mil

400 kronor långresor över 600 mil (dock ej destinationer i USA)

 

Skatten tas ut på antalet passagerare per flygning. Det innebär att ett fullsatt flygplan med 150 passagerare ombord ger samma skatt som tre flygplan med 50 passagerare, trots att utsläppen då är två gånger större.

Skatten tar inte heller hänsyn till vilket bränsle som används eller åldern på det flygplanet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.