Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

NYHET Publicerad

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.

Jönköping flygplats.jpg
Foto: Johan Nilsson / TT

10 500. Så många jobb är i farozonen på Jönköpings flygplats om en flygskatt införs, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare.

Jessica Rosenkrantz.

Jessica Rosencrantz (M)

Regeringens förslag om att införa en flygskatt motiveras med olika miljöargument och ekvationen att om biljetterna blir dyrare minskar flygandet. Det sätter i så fall igång en kedja av konsekvenser som i slutändan påverkar näringslivets möjligheter att verka, främst i de regioner där flyget är viktigt för tillgänglighet och kommunikationer. Det slår Stockholms Handelskammare fast i en rapport, ”Flygplatsdöden”, som publicerades i dagarna.

– En nationell flygskatt får en mycket negativ påverkan på företagens möjligheter att långsiktigt skapa jobb och växtkraft i Sveriges regioner. Tusentals arbetstillfällen hotas om flygplatser läggs ned, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Det är framför allt ute i landet som effekterna kommer att synas mest. Mindre flygtrafik, vilket alltså är regeringens målsättning, drabbar det i första hand mindre flygplatser. Ett vikande passagerarunderlag, rapporten räknar med i snitt sex procents minskning av antalet resenärer, gör att flygbolagen minskar antalet linjer och frekvenser, något som drar undan förutsättningarna för att en flygplats ska överleva. Tvingas den lägga ner drabbas inte bara de som arbetar på och omkring själva flygplatsen, utan även näringslivet i de kringliggande kommunerna.

I den analys av flygskattens effekter som Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv gjort tillsammans med analysföretaget WSP, hotas främst sju flygplatser av nedläggning om skatten införs från den 1 april nästa år. I sin tur kommer det på sikt att slå ut tiotusentals jobb i de aktuella regionerna.

Flygplats Antal jobb i riskzonen
Jönköping 10 500
Karlstad 6 800
Trollhättan-Vänersborg 4 400
Växjö 3 000
Kristianstad 2 600
Kramfors-Sollefteå 1 600
Örnsköldsvik 1 400

– Vi riskerar att förlora massvis med jobb i Kristianstad med omnejd om det här förslaget går igenom. Det kan vi aldrig acceptera!, säger Gilbert Tribo, Liberalernas gruppledare i Skåne.

Siffrorna ovan gäller i de fall där flygplatsen försvinner helt och hållet. Men även i de fall där flygtrafiken finns kvar men i reducerad omfattning, påverkas tillgänglighet och företagens möjlighet att investera, attrahera ny arbetskraft och utveckla verksamheten. Samtliga sju flygplatser som enligt rapporten är hotade, ägs lokalt av kommuner och näringsliv i de områden där de ligger och ingår inte i de tio flygplatser som ägs av staten genom Swedavia.

– Rikspolitikerna slänger alltså problemen i knät på de lokala politikerna landet runt, säger Fredrik Sand.

I Åhus i Skåne sker tillverkningen av Absolut och företaget använder den närbelägna flygplatsen i Kristianstad. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm medan koncernen har sitt säte i Paris. Claes Eriksson är ekonomichef på the Absolut Company som idag stöttar flygplatsen ekonomiskt.

– Vårt resandebehov kvarstår även om den läggs ner. I så fall får vi ta oss till Ronneby eller Köpenhamn och då är det bil som gäller med den miljöpåverkan det innebär.

Istället för en flygskatt föreslår rapporten en ökad satsning på biobränslen, teknikutveckling av flygplan och motorer och ett internationellt samarbete för att bland annat förkorta flygvägarna.

– Jaga utsläppen, inte flyget, säger Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.