Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

NYHET Publicerad

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.

Johan Fall
Foto: SÖREN ANDERSSON

chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Vilken regering vi får och vilka förslag partierna tvingas kompromissa kring vet vi inte i dagsläget. Men före valet presenterade partierna en rad skatteförslag, som tidningen Dagens Industri gjort en kartläggning och analys av.

Enligt kartläggningen har skatternas höjts med 44 miljarder kronor under den senaste mandatperioden. Och Socialdemokraterna ser inget utrymme för större skattesänkningar förutom att partiet vill ta bort pensionärsskatten.

Finansminister Magdalena Andersson meddelade dessutom ett par veckor före valet att S vill höja skatten på kapitalinkomster och införa en särskild bankskatt. Detaljerna är fortfarande oklara men S klargjorde att om partiet får bestämma höjs dessa skatter den kommande mandatperioden.

– Sveriges kapitalbeskattning är väsentligt högre än omvärldens. För att stärka svensk konkurrenskraft behövs sänkningar, inte höjningar, säger Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Vänsterpartiet vill gå ännu hårdare fram och bland annat höja kapitalskatten med sex miljarder kronor, införa en förmögenhetsskatt, en bankskatt och avskaffa RUT- och ROT-avdraget. Totalt vill V höja skatteintäkterna med 50 miljarder kronor.  

Miljöpartiet stöder en bankskatt och kan tänka sig att höja kapitalskatten. Partiet vill också höja olika punktskatter med hänvisning till miljön och sänka vissa andra skatter, bland annat arbetsgivaravgifterna för småföretagare och företag i glesbygden.

Alliansen har deklarerat att den vill underlätta tillvaron för landets företagare. Centerpartiet vill göra det billigare att anställa genom att sänka arbetsgivaravgifterna med nästan 16 miljarder kronor.

Moderaterna är för att minska arbetsgivaravgifterna för inträdesjobb, höja brytpunkten för statlig skatt och införa ett nytt större jobbskatteavdrag.

Liberalerna vill minska arbetsgivaravgifterna för inträdesjobb och sänka marginalskatterna på arbete till OECD-snittet.

– Dagens marginalskatter är högst i världen. Sänkta marginalskatter skulle stärka incitamenten till arbete och öka möjligheterna att locka talanger till Sverige, säger Johan Fall.

Kristdemokraterna ställer sig bakom sänkta arbetsgivaravgifter för inträdesjobb och vill minska löneskatten för äldre. KD vill också, precis som samtliga Allianspartier, höja RUT-avdraget.

Sverigedemokraternas skattepolitik är nästan identisk med Alliansens. Bland annat vill SD sänka arbetsgivaravgifter för inträdesjobb, minska löneskatt för äldre och höja RUT-avdraget. SD vill också, liksom några av Allianspartierna, slopa flygskatten.

Det är mycket svårt att bedöma hur skattetrycket kommer att se ut de kommande fyra åren för näringslivets del. Men enligt DI:s analys råder det ingen tvekan om att det svenska näringslivet skulle föredra en Alliansregering.

Samtidigt är det viktigt att hålla trycket uppe i reformarbetet.

– För att främja företagande, investeringar och jobb är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet. Samtliga partier behöver ta sig i kragen, säger Johan Fall.

Han framhåller att såväl kapitalskatterna som marginalskatterna behöver sänkas och nämner även rättssäkerhet, bolagsbeskattning och villkor vid generationsskiften som ytterligare angelägna områden att reformera.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.