Kemikalieskatten – ett handelshinder

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.

Torbjörn Spector

Från den 1 juli kommer en ny ”skatt på kemikalier i viss elektronik” även kallad Kemikalieskatten att tas ut. Det visar sig nu att företagen får svårt att klara av de administrativa kraven, då skatten ska redovisas och betalas inom fem dagar efter det att inköp gjorts från annat land. För många företag finns inte möjlighet att hinna med och identifiera och fullgöra sina skyldigheter varför flera svenska storföretag valt att förbjuda eller kraftigt begränsa inköpen från andra EU-länder.  I praktiken kommer Kemikalieskatten att bli ett handelshinder.

Protesterna mot kemikalieskatten varit kraftiga från näringslivet. Företagen har pekat på att skatten är administrativt svårhanterlig, skapar konkurrensnackdelar och inte leder till syftet; positiva effekter för miljö eller hälsa. I värsta fall får skatten motsatt effekt och leder till att svenska jobb försvinner. Kemikalieskatt finns inte i våra konkurrentländer och konsumenter som köper produkter från utlandet via internet är undantagna från skatten. Syftet med skatten sägs vara att få bort hälsofarliga flamskyddsmedel som används i plastdetaljer och kretskort.

Detta är komponenter som sitter i allt från datorer och mobiltelefoner till diskmaskiner och kylskåp och som har till syfte just att förhindra brand. Näringslivet menar att farliga kemikalier bör hanteras det EU-gemensamma system som bland annat kan utfärda förbud mot farliga kemikalier.

Den nu aktuella problematiken är att de administrativa kraven för företag som inte direkt handlar med produkter som omfattas av den nya skatten men som köper in sådana produkter, exempelvis datorer för egen verksamhet eller som insatsvaror till produktion.

Ett antal svenska storföretag har nu gått ut med kraftfulla direktiv för att inte tvingas hantera den nya skatten. Här är några konkreta exempel från svenska företag:

  • Stort svenskt handelsföretag kommer minska sina idag ca 600 inköp från utlandet till ca 10 större om året för att få ned antalet deklarationer som ska lämnas in. Företaget kommer även av administrativa skäl att styra om inköpen så att de går genom ett enda bolag. Kemikalieskatten har krävt och kommer att kräva många interna arbetstimmar. Handelsföretaget bedömer att kemikalieskatten ”per capita” är den skatt som kommer att kräva mest administration av de skatter som hanteras.
  • Koncern inom energibranschen som har köpt sin mesta elektronik genom ramavtal från en leverantör i Danmark. Från 1 juli 2017 så kommer koncernens svenska legala enheter inhandla elektronik från en svensk leverantör utav den enda anledningen som är elektronikskatten. Koncernen klarar inte av att hantera händelseskattskyldighet då händelseskattskyldig deklaration ska beställas från Skatteverket innan man planerar att ta in elektronik från annat land eftersom detta är nödvändigt för att hinna deklarera i tid (Skatteverket skickar ut den per post och det tar någon dag, sedan ska man hinna deklarera inom fem dagar). Koncernen tittade på möjligheten att bli godkänd lagerhållare och fann att inköp av elektronik från Danmark skulle vara lätt att identifiera genom intrastatrapporten som träffar moderbolaget men övriga legala enheter skulle få svårt att identifiera inköpen.
  • Globalt företag in om transportbranschen har gått ut till organisationen och begärt att inga inköp ska göras från leverantörer utanför Sverige. Företaget anser att det är orimligt att hinna leverera deklarationen inom fem dagar, betala in skatten och få underskrift av firmatecknare.
  • Globalt företag inom konsumentprodukter går ut med en information till alla dotterbolag om att inköp av elektronik från utlandet måste anmälas till respektive ekonomifunktion som sedan vänder sig till vår supportavdelning som hanterar deklaration och betalning. Detta är i praktiken ett förbud då bolagens ekonomifunktioner inte är intresserade av att hålla koll på alla inköp från utlandet och därmed sannolikt går ut med förbud för sitt bolag.

Svenskt Näringsliv har lämnat ett förslag för att förenkla hanteringen av kemikalieskatten till regeringen, se bilaga.

Skattebloggen

Skatteverket

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.